Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami)

Dátum zverejnenia:
3.11.2016
Poradové číslo:
18
Cena bez DPH:
8 000,00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
8.11.2016 do 14,30 hod.
Termín dodania:
20.12.2016 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing.Štefan Zima, Ing.Dušan Krivoňák
Tel.: 0905407941

Dokumenty

Nastavenia cookies