Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek."Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“

Dátum zverejnenia:
7.7.2016
Poradové číslo:
15
Cena bez DPH:
19,567.50 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
14.7.2016 
Termín dodania:
31.7.2016 
Kód CPV:
71240000-2 

Kontakt

Ing.Miriama Timková
Tel.:

Dokumenty

vyzva_pd_podolinec.pdf, Veľkosť: 615.03 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies