Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty

Dátum zverejnenia:
28.9.2016
Poradové číslo:
17
Cena bez DPH:
15 000,00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
6.10.2016 
Termín dodania:
1.12.2016 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Štefan Zima, Mgr. Pavel Mularčík
Tel.: 052/4391205

Dokumenty

zaslanie výzva, Veľkosť: 264.96 kB

Návrh na výstavbu bytov 2016, Veľkosť: 251.03 kB

Nastavenia cookies