Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 6.4.2023 „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“  48  252,727.81 €  zákazka (§117) 
Detail 13.3.2023 „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“  47  44,098.04 €  zákazka (§117) 
Detail 18.1.2023 Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy  46  513,470.12 €  zákazka (§117) 
Detail 5.10.2022 Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu  45  48,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 1.8.2022 Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova  44  41,207.78 €  zákazka (§117) 
Detail 25.5.2022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Sv. Anny a ul. Janka Hollého v Podolínci  43  72,862.50 €  zákazka (§117) 
Detail 28.3.2022 Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda"  42  14,451.59 €  zákazka (§117) 
Detail 14.6.2021 SO 01 "Most cez miestny potok", SO 02 Rekonštrukcia komunikácie pri MŠ - vetva B dĺžky 37,98 m s priľahlou križovatkou", SO 03 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská a SO 04 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sv. Anny“.  41  55,780.11 €  zákazka (§117) 
Detail 18.5.2021 Strecha: Kultúrny dom  40  21,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 11.3.2021 Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci"  39  28,340.06 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“  38  28,333.33 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“  37  26,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Podolínci“  36  26,034.00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Strecha: Budova ul. sv. Anny 560/57“  35  19,100.00 €  zákazka (§117) 
Detail 1.7.2020 Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec  34  105,257.15 €  zákazka (§117) 
Detail 9.3.2020 Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec  33  20,833.00 €  zákazka (§117) 
Detail 2.10.2019 Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec  32  23,796.33 €  zákazka (§117) 
Detail 11.9.2019 Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“  31  23,451.11 €  zákazka (§117) 
Detail 16.7.2019 Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec.  30  84,794.68 €  zákazka (§117) 
Detail 22.5.2018 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  29  40,121.06 €  zákazka (§117) 
Detail 10.10.2017 Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017   28  3,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 29.9.2017 Výstavba detského ihriska  27  12,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 18.9.2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát  28  8,310.00 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 21.8.2017 rekonštrukcia Ul. Baštová  25  149,904.01 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  Ďalší
Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies