Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci"

Dátum zverejnenia:
11.3.2021
Poradové číslo:
39
Cena bez DPH:
28,340.06 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
19.3.2021 do 11.15 na MsÚ
Termín dodania:
30.6.2021 
Kód CPV:
45216121-8 - Stavebné práce na objektoch hasičských staníc 

Kontakt

Ing. Juraj Špes, prednosta MsÚ
Tel.: 052/4391205

Dokumenty

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies