Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy

Dátum zverejnenia:
18.1.2023
Poradové číslo:
46
Cena bez DPH:
513,470.12 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
15.2.2023 do 12:00
Termín dodania:
 
Kód CPV:
45233162-2  

Kontakt

Mgr. Michal Marhefka, MBA
Tel.: +421524391205

Dokumenty

vyzva-na-predkladanie-ponuk_1.pdf, Veľkosť: 195.22 kB

Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies