Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 20.9.2015 Služby v lesníctve č. L2/2015    podlimitná 
Detail 21.9.2015 Služby v lesníctve č. L3/2015    podlimitná 
Detail 25.9.2015 Nezávislá účtovná a finančná previerka    podlimitná 
Detail 19.2.2016 Služby v lesníctve č. L1/2016  10    podlimitná 
Detail 21.1.2015 Služby v lesníctve č. L1/2015    podlimitná 
Detail 29.10.2015 Kalendár 2016  1 500,00 €  podlimitná 
Detail 1.7.2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 3.1.2017 Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec  20  2 206,67 €  zákazka (§117) 
Detail 1.4.2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2 300,00 €  podlimitná 
Detail 17.2.2016 Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu"  2 320,00 €  podlimitná 
Detail 14.6.2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2 700,00 €  podlimitná 
Detail 10.10.2017 Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017   28  3 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 22.10.2015 Služby v lesníctve č. L4/2015  4 393,80 €  podlimitná 
Detail 18.2.2016 Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici"  6 800,00 €  podlimitná 
Detail 3.11.2016 Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami)  18  8 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 11.4.2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8 000,00 €  podlimitná 
Detail 18.9.2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát  28  8 310,00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.4.2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9 100,00 €  podlimitná 
Detail 29.9.2017 Výstavba detského ihriska  27  12 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 28.3.2022 Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda"  42  14 451,59 €  zákazka (§117) 
Detail 28.9.2016 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty  17  15 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Strecha: Budova ul. sv. Anny 560/57“  35  19 100,00 €  zákazka (§117) 
Detail 7.7.2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19 567,50 €  zákazka (§117) 
Detail 9.3.2020 Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec  33  20 833,00 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  Ďalší
Nastavenia cookies