Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 21.9.2015 Služby v lesníctve č. L3/2015    podlimitná 
Detail 25.9.2015 Nezávislá účtovná a finančná previerka    podlimitná 
Detail 19.2.2016 Služby v lesníctve č. L1/2016  10    podlimitná 
Detail 21.1.2015 Služby v lesníctve č. L1/2015    podlimitná 
Detail 20.9.2015 Služby v lesníctve č. L2/2015    podlimitná 
Detail 29.10.2015 Kalendár 2016  1,500.00 €  podlimitná 
Detail 1.7.2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 3.1.2017 Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec  20  2,206.67 €  zákazka (§117) 
Detail 1.4.2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2,300.00 €  podlimitná 
Detail 17.2.2016 Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu"  2,320.00 €  podlimitná 
Detail 14.6.2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2,700.00 €  podlimitná 
Detail 10.10.2017 Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017   28  3,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 22.10.2015 Služby v lesníctve č. L4/2015  4,393.80 €  podlimitná 
Detail 18.2.2016 Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici"  6,800.00 €  podlimitná 
Detail 3.11.2016 Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami)  18  8,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 11.4.2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8,000.00 €  podlimitná 
Detail 18.9.2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát  28  8,310.00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.4.2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9,100.00 €  podlimitná 
Detail 29.9.2017 Výstavba detského ihriska  27  12,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12,500.00 €  zákazka (§117) 
Detail 28.3.2022 Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda"  42  14,451.59 €  zákazka (§117) 
Detail 28.9.2016 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty  17  15,000.00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Strecha: Budova ul. sv. Anny 560/57“  35  19,100.00 €  zákazka (§117) 
Detail 7.7.2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19,567.50 €  zákazka (§117) 
Detail 9.3.2020 Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec  33  20,833.00 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  Ďalší
Publikované: 22.8.2013 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies