Ostatné kaplnky v meste

201810291212080.img-2951

 

 

Obyvatelia mesta boli tvrdo skúšaní živelnými pohromami, či už povodňami, zemetrasením, požiarmi, morom ale aj nepokojmi a vojnami. Taktiež neúrodou, suchom a prívalovými dažďami. V týchto trápeniach im pomáhala viera, preto obyvatelia mesta stavali pri cestách ale aj na poliach malé kaplnky, kde sa mohli utiekať k Bohu... Dnes nevedno koľko takých kaplniek v meste bolo, ale niektoré z nich sa nám zachovali.

Kaplnka so studničkou - táto kaplnka stojí na cintoríne pod kostolom sv. Anny napravo od hlavného vstupu. Relatívne veľká baroková kaplnka s veľkými drevenými vrátami má v prostriedku studňu. Táto studňa je zabezpečená kovaným zábradlím. V minulosti si tu ľudia liečili očné choroby. Legenda vraví: V studničke na cintoríne je tajná chodba, ktorá vedie až do Poľska... Iná legenda vraví: studnička na cintoríne nemá dna a kto do nej spadne, tomu niet pomoci... Zasa podľa ďalšej legendy studnička začala vyvierať na mieste, na ktorom sa pod zem prepadla hlava Krudynhopa, keď ho na kopci popravili... Nieto asi inej studničky na území Slovenska, o ktorej by bolo viac legiend... Na stenách sú výklenky vyplnené mrežami a napravo vyrezávaným obrazom. Oproti vstupu sa nachádza novodobý maľovaný obraz Samaritánka pri studni. V kaplnke možno počas celého roka voľne klásť kvety a zapaľovať sviečky. Kaplnka je v dobrom stave.

Kaplnka červeného obrazu - nachádza sa na poli za riekou Poprad neďaleko židovského cintorína. Nie veľká baroková kaplnka má vstup chránený kovanou mrežou. Uprostred sa nachádza kamenná mensa ( mensa - oltár) s drevenou doskou a kamennou schránkou z relikviami. Na mense sa nachádza barokový liatinový kríž. V minulosti tu bol pravdepodobne aj obraz, podľa ktorého sa dodnes nazýva celá kaplnka. Stavba je v dobrom stave.

Kaplnka nad Družstvom - Na kopci blízko hornej brány družstva sa nachádza kaplnka pravdepodobne z rokov okolo roku 1813, keďže stavebne je veľmi podobná s kaplnkou sv. Jána Nepomuckého. Vstup do kaplnky zabezpečuje kovaná žiarovitá mreža s pokladničkou. Na stenách možno pozorovať veľké množstvo premalieb. Na bielom klenbovom strope sú po obvode žlté hviezdy v minulosti sa tu asi nachádzala nebeská obloha, vo výklenku na ľavej strane je maľovaný rám a 2 hviezdy. V pravom sa nachádza temperová maľba sv. Kataríny Alexandrijskej. V kaplnke sa nachádza malý drevený oltár s kartušou a mramorovaným tiež prázdnym miestom po obraze. Kaplnka má v súčasnosti veľké praskliny na stenách a hrozí jej zrútenie. Okolie kaplnky je zarastené krovinami.

Kaplnka pri cintoríne - v minulosti sa pri ceste v blízkosti cintorína nachádzala kamenná kaplnka. Vzhľad kaplnky dokumentujú obrazy a fotografie. Keďže ju 21. 1. 1945 Nemci vyhodili do vzduchu.

Spracoval - Lukáš Bernatek
Spolupracoval - Tomáš Čulák

 

Nastavenia cookies