Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

   

 

Barokovo-klasicistická stavba. Socha - podľa dokladu ju dali vystaviť obyvatelia v roku 1792. Výstavbu kamennej kaplnky údajne iniciovali pastieri oviec po jednej z najväčších povodní, ktorá bola v roku 1813. Spomína ju aj kanonická vizitácia z roku 1832 aj kresba Podolínca z roku 1836. Je polygonálne ukončená. Nad otvorenou časťou je oblúkový štít, na ktorom sú tri festóny a vysunutá rímsa. Po stranách sú dva pilastre s korinskou hlavicou. Priestor kaplnky je zaklenutý pruskou klenbou. Uprostred klenby je štukový reliéf s postavou Panny Márie vo venci kvetov. V rohoch sú štyria štukový anjelici.

Vo vnútri kaplnky sa nachádza kamenná mensa (mensa - oltárny stôl), na ktorom stojí kamenné retabulum (retabulum - oltárny nadstavec) s nápisom: DOM C DIN CO 1720. Na retabule sa nachádza neskorobaroková kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého z roku 1792. Nad kamennou oltárnou mensou sa na retabule nachádzajú dvaja anjeli „svetlonoši" s lampášmi v tvare šesťcípej hviezdy. Plastika je polychrómovaná. Kaplnka bola opravovaná v roku 1973. Kaplnku obklopuje malý park.

 

Spracoval - Lukáš Bernatek
Spolupracoval - Tomáš Čulák

 

 

 


 

 

Publikované: 2.8.2006 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies