Mestský hrad Ratúš

  

    Aj keď o Podolínskom hrade vieme toho pomerne málo, predsa ho vieme presne datovať. Kráľ Žigmund Luxembursky vydal pre Imricha z Perína povolenie na výstavu hradu, alebo pevnôstky vo vnútri hradieb z kameňa alebo dreva a to 10. 4. 1409. S výstavbou hradu z kameňa vo vnútri hradieb sa ihneď začalo, keďže Podolínsky hrad pod názvom "opidium Podolinecz cum fortalicio" sa spomína v zálohovej listine kráľa Žigmunda Luxemburského vydanej v Záhrebe v roku 1412. Budova bola vybudovaná v priestoroch Vyšnej mestskej brány a táto bola do neho zabudovaná a bola prestavaná na schodisko hradného paláca. O podobe hradu vypovedá vzácny písomný prameň z roku 1553. Prvá časť a to Podolínsky hradný palác bol 4 podlažnou stavbou. V polozapustenom suteréne sa nachádzali pivnice so 4 miestnosťami. Na vyvýšenom prízemí, do ktorého z nádvoria viedlo veľké schodisko boli 3 skladovacie priestory a jedna veľká obytná miestnosť, prvé poschodie obsahovalo 6 komôr, z toho boli 4 orientované na západ a 2 na východ. Druhé poschodie malo jednu komnatu a 3 komory. Vyšná brána bola prebudovaná na schodisko so strieľňami. Boli tu 2 veľké delá a v komôrke bolo viac ako 6000 šípov do kuší. Pred vstupom do hradného paláca bolo nádvorie a vstup do tohto nádvoria zabezpečovala samostatná brána. Prítomnosť tejto brány a jej pôdorys dokázal archeologický výskum v roku 2014. Keďže hradný palác bol opevnený nielen z vonkajšej strany, ale aj z vnútornej strany, voči mestu bol ozajstnou pevnosťou. Druhú časť Podolínskeho hradu tvoril hospodársky dvor ( dnešný priestor hasičskej zbrojnice ). Uprostred dvora bola studňa. Po obvode dvora pri hradbách boli 3 stajne. Ďalej kuchyňa, pivovar, pekáreň a dom čeľadníkov. Významná prestavba zničeného hradu sa uskutočnila s iniciatívy Sebastiana Lubomirského a to v roku 1593, čo dokumentuje kamenná tabuľa na priečelí hradného paláca. Na tabuli sa nachádza erb Lubomírskych a text:

DOMUM HANC VETUSTÆ DESTRUCTA ET RUINA MINIMATÆ MAGINFICUS DOMINUS SEBASTIANUS LUBOMIRSKI DE LUBOMIERS CASTELLANUS MALOGOSENSIS ZUPARIUS CRACOVIENSIS SANDECENSIS DOPCZENSIS ET CAPITANEUS DOMINUS ET HERES IN WISNICZ OPERA SUPTU SVO RESTAVRAVIT ET EXORNAVIT.ANNO MDXCIII.
preklad podľa Ryszard Grzesik:
TENTO DOM DLHOU EXISTENCIOU ZNIČENÝ A OHROZENÝ PREMENOU NA RUINU OBNOVIL A OZDOBIL SVOJOU PRÁCOU A PROSTRIEDKAMI VEĽMOŽNÝ PÁN SEBASTIAN LUBOMIRSKI Z LUBOMIERZA MALOGOSKÝ KASTELÁN SPRÁVCA SOĽNÝCH BANÍA STAROSTA KRAKOVSKÝ, SANDENECKÝ A DOBČINSKÝ PÁN A DEDIČ VO VIŠNIČ.ROKU 1593.
V hradnom paláci sídlili aj piaristi a to od 20.11.1642 až do odovzdania budovy kláštora a to do roku 1648.

O podobe hradu vypovedá ďalší vzácny písomný prameň z roku 1765. V dolnej časti sa údajne nachádzali pivnice, na vyvýšenom prízemí obytná miestnosť správcu, komora, sýpka a ďalšia miestnosť. Na prvom poschodí bolo 5 panských izieb, na druhom 3 izby a veľká sála. V prednej časti bolo veľké drevené schodisko. V bráne pred palácom bol sklad a obytná miestnosť. V hospodárskom dvore bola uprostred studňa, sladovňa, pivovar, šopa, konské maštale a ošipáreň. V tomto období už hradný palác neplnil svoju obrannú funkciu, ani funkciu sídla spišských starostov. V 19. storočí sa do jeho opráv investovalo málo financií a čoskoro sa zmenil na ruinu. Preto sa dlho predpokladalo že úplne zanikol. Hradný palác bol a stále je významnou dominantnou mesta Podolínec. V minulosti bol hradný palác o jedno poschodie vyšší a mal vysokú strechu. V 20. storočí sa Podolínčania rozhodli obnoviť hradný palác pre potreby mesta. V týchto rokoch bolo zbúrané opevnenie hradu zo strany mesta a vstupná brána do hradu ako pravdepodobne aj hlavé mestské brány a palác bol znížený.
Na priečelí sa nachádza aj ďalšia tabuľa z textom:
DŇA 23.1.1943 BOLA OSLOBODENÁ NAŠA OBEC SOVIETSKOU AMÁDOU ZA OBEŤ VAŠÍCH PADLÝCH SYNOV ZA DRAHÉ SEMENÁ ROZOSIATE NAŠOU DOMOVINOU ZA ROVY BEZ MENA VĎAKA VÁM ZA OSLOBODENIE NAŠEJ OBCE.

Podľa meraní z konca 19. storočia malo opevnenie hradu dĺžku 70 metrov a šírku 40 metrov. V týchto rokoch pravdepodobne vzniklo aj pomenovanie podolínskeho hradu Ratúš - radnica. Podolínsky hrad tvorí významnú dominantu kráľovského mesta Podolínec a pripomína Podolínskych kráľov i významnosť kráľovského mesta. V hradnom paláci v súčasnosti sídli Mestský úrad a v priestoroch hospodárskeho dvoru a v jeho budovách hasičská zbrojnica.

 

Spracoval - Lukáš Bernatek
Spolupracoval - Tomáš Čulák

 

 

Publikované: 31.7.2006 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies