Významné výročia mesta Podolínec v roku 2019

740. výročie - 1279 - Kunigunda, dcéra uhorského kráľa Bela IV. a krakovská a sandomierska vojvodkyňa daruje mešťanovi Henrichovi šoltýstvo v Podolínci podľa megdeburského práva.

730. výročie - 1289, Stary Sacz - Kunigunda obnovuje Henrichovi šoltýsku listinu z rokov 1272-1279, ktorá zhorela, a obnovuje Podolíncu mestské výsady.

610. výročie - 1409, apríl 10. - Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, povoľuje Imrichovi z Perína postaviť si vnútri podolínskych hradieb hrad.

610. výročie - 1409, júl 25., Budín - Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, dáva Podolíncu právo na konanie dvoch výročných trhov.

360. výročie - 1659, Podolínec - Mesto vybudovalo typickú stavbu a to Spišskú renesančnú zvonicu ktorá navždy zmenila tvár centra mesta.

370. výročie - 1649, 17. jún - Stanislav Ľubomirski Vojvoda a ríšske knieža.Roku 1624 usadil v Podolínci piaristov a dal pre nich vybudovať komplex barokových budov (kláštor piaristov).Zomrel roku 1649.
370. výročie - 1649 - Mesto dalo do zvonice odliať zvon a to umieračik. Tento zvon bol zrekvirovaný počas I. svetovej vojny.

320. výročie - 1699, Levoča - Levočský zlatník Andrej Herzog vytvoril največšiu monštranciu v meste. Monštrancia má uctyhodnú výšku 153 cm.

230. výročie - 1789 - Jozef Pantaleon Roškovský hudobný skladateľ. Študoval u Piaristov v Podolínci a filozofiu na Trnavskej univerzite. Je autorom zaujímavých organovo-čembelových skladieb. Diela: Cantica dulcisona Marianoseraphica. Zomrel roku 1789. V tomto roku mesto zasiahlo zemetrasenei ktoré poškodilo kostol .

160. výročie - 1859, Podolínec - Židia požiadali o výstavbu modlitebne. Schátrané pozostatky židovskej synagógy boli v roku 1988 zbúrané.

20. výročie - 1999, Vatikán - Pápež sv.Ján Pavol II. vyhlásil bahoslavenú Kunigundu kráľovnu za svätú.

 

 

 

Nastavenia cookies