Symboly mesta

     Pri obnove samosprávy mesta Podolínec a aplikácií Zákona o obecnom zriadení bolo naše mestské zastupiteľstvo postavené pred úlohu rozhodnúť sa o symboloch mesta jeho farbách a erbe. Mali sa opierať o nové poznatky z histórie mesta zbavených falzifikátov z prvopočiatkov mesta, ale aj ďalších jeho dejín. Mesto na prelome 13. a 14. storočia bolo už dostatočne rozvité a užívalo pečať: Sigilium Civium de Pudlin. s vyobrazením patrónky kostola zasvätenej Nanebovzatej Panny Márie. Iste to bolo po dobudovaní orgánov daných privilégiami šoltýsoví Henrichovi Boleslavom a Kunigundou, ktoré v roku 1292 potvrdzuje mestu Václav II. Tento symbol v pečati sprevádza mesto po stáročia. Aj po renovácií pečatidla v 16. storočí, teda potom ako v 15. storočí bol prijatý do pečate: Sigilum Judecis Podolinensis – znak spočívajúci v prvom písmene názvu mesta Pudlin a jeho verzii. Táto bola používaná až do 19. storočia, ale mesto naďalej uprednostňovalo pečať Madona s dieťaťom, ba tento upravený symbol umiestnilo aj do veľkej pečate zo 17. storočia. Dominantné postavenie tohto symbolu dokazuje skutočnosť, že keď sa na konci minulého storočia zjednocovala celá mestská a obecná symbolika v celom Uhorsku, Podolínec poskytol na heraldickú úpravu toto spomínané pečatidlo zo 17. storočia, čím sa vrátilo k pôvodnému symbolu patrónky kostola. A preto mestské zastupiteľstvo pri rozhodovaní o prijatí návrhu na schválenie znaku mesta vzalo za základ pôvodnú Madonu s dieťaťom. Tento návrh prešiel dôkladným štúdiom a po doporučení Katedrou dejín a archívnictva UK v Bratislave. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 26. 11. 1991 schválila a vzala na vedomie rozhodnutie používať v erbe mesta tento symbol.
 

vlajka mesta

historický erb mesta

pečate mesta

Publikované: 23.7.2006 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies