O Podolínci

Názvy mesta

Názov mesta sa vyvíjal počas celej jeho histórie. Obec na mieste dnešného mesta pravdepodobne vybudovali kolonisti z Malopoľska. V súčasnom názve mesta sa vraj ukrýva význam mesto v údolí alebo údol. Toto vysvetlenie vzniku názvu mesta do istej miery obstojí. Je tu však ďalšia možnosť ako mohol vzniknuť názov mesta a to názvom Podolyn. Tento názov pravdepodobne vznikol z názvu Baudelein od slova Bauleen - Banská pôda. V slove Bauleen sa pravdepodobne zmenilo písmeno B na P čo bolo typické pre spišskú nemčinu. Nemecké slovo Bauleen bolo latinsky zapísané ako Buldino neskôr Bodolyn a potom spišskou nemčinou upravený do tvaru Podolyn čo bolo pre nemeckých obyvaťeľov jednoduchšie.
Iná viac pravdepodobná teória o vzniku názvu mesta ktorá berie v úvahu polohu mesta. Staré nemecké slovo bude - buyte, ktoré označovalo vyčlenujúcu hranicu. A ďalšie slovo leine čiže nízko ležiace územie. Spojením týchto dvoch slov pravdepodobne vznikol tvar Budleine, aj v tomto slove sa zmenilo písmeno B na P čiže vznikol tvar Pudleine, ktorý sa skrátil a vznikol tvar Pudlein. Názov Pudlein sa už oficiálne uvádza v dokumentoch.

Prehľad používaných názvov mesta:
1244 - v tomto roku mesto používalo maďarský názov Podolin.
1256 - Podolincz. tento názov pravdepodobne vznikol z poľštiny.
1337 - v tomto roku mesto používalo latinský názov Podolinum.
1412 - poľské názvy Podolinecz, Podolinyecz,
1786 - nemecký Pudlein a poľský Podolinecz,
1808 - v tomto roku mesto používalo poľský, latinský, nemecký ale aj slovenský názov Podolincz, Podolinum, Pudlein, Podolinec,
1863 - 1913 v týchto rokoch mesto používalo maďarský názov Podolin.
1920 - od tohto roku mesto používa slovenský názov Podolínec.

Keď v roku 1642 prišli Piaristi do Podolínca a keď piaristické gymnázium prekvitalo začali nazývať mesto azda najvznešenejším názvom akým len mohli, nazvali ho totiž Atény nad Popradom. Tento názov sa pravdepodobne používal ešte dlho po odchode piaristov z Podolínca.


Spracoval - Lukáš Bernatek
Spolupracoval - Tomáš Čulák

Nastavenia cookies