Dodatok č. 27062024

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

Typ: o dielo
Číslo: 27062024    1
Predmet : Dodatok č. 1 k ZoD Rekonštrukcia VO 
Partner: O.S.V.O.comp, a.s.
IČO: 36460141
Adresa: Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 4.7.2024 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.6.2024 
Dátum účinnosti: 5.7.2024 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 299,885.81 EUR 
  dodatok-c-1-k-zod-rekonstrukcia-vo.pdf, Veľkosť: 260.7 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec

Nastavenia cookies