Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866066 17.10.2023 prezentácia v projekte Poznávací atlas regiónu Spiš Zirek group, s.r.o. 47200839  1,232.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16102023 16.10.2023 Dohoda o urovnaní FOLXI s.r.o. 52132757   
Detail Objednávka vyšlá 866062 11.10.2023 spracovanie PD RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10102023 10.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia miestnych... BAPAS s.r.o. 36491110  62,156.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866061 9.10.2023 práce bagrom EuroDok s. r. o. 53120892  1,320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866060 6.10.2023 vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany a statického
posudku pre stavebné...
Ing. Martin Dobiáš 46430636  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866034 5.10.2023 bezpečnostné rezy stromov Lucia Novotná 47093722  4,900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866031 4.10.2023 reflektory NEDES, s.r.o. 46257691  687.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866032 4.10.2023 spracovanie projektovej dokumentácie ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby 17085501  6,540.00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 02102023 2.10.2023 dohoda o ukončení nájmu Gabriela Kovalová    
Detail Zmluva Nájomná 2/NP/2023 1.10.2023 Prenájom nebytových priestorov - sklad Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  40.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/NP/2023 1.10.2023 Prenájom nebytových priestorov Dominika Dlugošová   45.67 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/NP/2023 1.10.2023 Prenájom nebytových priestorov Renáta Konkoľová 43258557  53.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28082023 29.9.2023 Duálne vzdelávanie Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 53265301   
Detail Objednávka vyšlá 866025 29.9.2023 vypracovanie PD ZAREMKOM s.r.o. 52343413  1,920.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32023 25.9.2023 Obnova národnej kultúrnej pamiatky "Mestského opevnenia" v k.ú. Podolínec - archeologický... Múzeum v Kežmarku 37781227  2,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25092023 25.9.2023 Realizačný projekt výsadby Vegetačných prvkov Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Objednávka vyšlá 866024 22.9.2023 spracovanie projektovej dokumentácie na vonkajšiu učebňu EduVision s.r.o. 17803039  1,089.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21092023 21.9.2023 Darovacia zmluva - Slávnosť jari Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2100920231 21.9.2023 Darovacia zmluva - Slávnosti jari Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  1,000.00 EUR 
Nastavenia cookies