Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 04122023 15.12.2023 Zmena platobných podmienok Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866096 14.12.2023 DHZ - Tatra náhradný diel Anna Kunakova-AKUŠA 40322840  298.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 06122023 8.12.2023 Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec O.S.V.O.comp, a.s. 36460141  287,978.59 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/NZ/2023 6.12.2023 Prenájom časti pozemku Barbora Zavadská   16.05 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/KZ/2023 6.12.2023 Predaj pozemkov Jaroslav Šiška   720.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 4/ B 6.12.2023 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Milada Borovská 10772553  269.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 5/F 6.12.2023 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov Iveta Faltičková 41567609  172.50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 5/B 6.12.2023 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov Alena Boďová 33077789  181.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866095 5.12.2023 výkon zimnej údržby miestnej komunikácie Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa 379 36 859  438.36 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 4/KZ/2023 1.12.2023 Predaj pozemku Jozef Bučor   615.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866094 30.11.2023 jednorazový riad Tomáš MAtuškovič . TOMAHYGIENA 43749941  38.60 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 22112023 29.11.2023 Dohoda o ukončení nájmu Jozef Osvald    
Detail Zmluva Nájomná 3/NZ/2023 29.11.2023 Nájomná zmluva Andrea Osvaldová   14.40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/NZ/2023 29.11.2023 Nájomná zmluva Ľubomír Lenkavský   10.40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/NZ/2023 29.11.2023 Prenájom pozemku Ivan Laučík   2.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 1 /2023 29.11.2023 Prenájom časti pozemku Alžbeta Sniezko   5.30 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/NZ/2023 29.11.2023 Prenájom pozemkov Anna Šišková   19.50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/NP/2023 29.11.2023 Prenájom nebytových priestorov Bc. Anna Lejová 34918124  49.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866091 29.11.2023 výkon zimnej údržby miestnej komunikácie Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa 379 36 859  411.73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866092 29.11.2023 stála tabuľa pre projekt Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa 47335432  348.00 EUR 
Nastavenia cookies