Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4/K 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Kubenka Michal Kuběnka   39.66 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 4/P 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Palmed s.r.o. PALMED, s.r.o. 43908934  505.27 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/R 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov REGYN s.r.o. Regyn s.r.o. 36502812  132.26 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 6/MA 10.1.2024 Dodatok k nájomnej zmluve o nebytových priestorov - Milk Agro s.r.o. Milk Agro   797.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/NP/2024 10.1.2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov Salvus Extra s. r. o. 52130941  633.21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866101 10.1.2024 polohopisno-výškopisné zamerania
územia pre projekt
Ing. Veronika Uličná GEOMERA 54460743  640.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866100 9.1.2024 Pásky do štítkovačov Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294  26.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866172 9.1.2024 Výmenník GAJO do kotla ORIGINAL TRADE s.r.o. 48050296  55.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866164 8.1.2024 Počítač HP PRO 400 G9 Alza.sk s.r.o. 36562939  1,851.29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866166 8.1.2024 Oprava plynových kotlov - ObZS Ing. Milan Gánovský 47644176  79.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866186 8.1.2024 Ďakovná plaketa EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  151.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866098 5.1.2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie na stavbu: Nádrž... PROHU s.r.o. 45991197  5,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866173 5.1.2024 Brit na sneh ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  319.03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866097 4.1.2024 kalendár Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  1,425.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2/BD2023 28.12.2023 Predaj pozemku pod bytovkou Bytové spoločenstvo Družstevná 12    
Detail Zmluva Dodávateľská 30112023 27.12.2023 Dodatok č. 1 STRABAG s.r.o. 17 317 282  532,796.38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21122023 21.12.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023 STRABAG s.r.o. 17317282  537,598.03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19122023 19.12.2023 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka a. s. 3132055  175,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08122023 19.12.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o prenechaní majetku do užívania zo dňa 24.06.2016 Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Zmluva Dodávateľská 04122023 15.12.2023 Zmena platobných podmienok Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  300.00 EUR 
Nastavenia cookies