Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866104 19.1.2024 dodanie materiálu a montáž priečky na hasičskej zbrojnici Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  3,428.94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23202908U02 19.1.2024 ZMLUVA č. 232029 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu Environmentálny fond 30796491  299,990.87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866103 18.1.2024 Varnice na zohrievanie 2 ks APD-Company s. r. o. 55488749  154.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17012024 17.1.2024 Zmluva o bežnom účte na dotácie Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/SZUŠ/2024 15.1.2024 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 42232848  143,080.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/BU/2024 15.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 00179124  164,314.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27112023 15.1.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 271120231 15.1.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá 866167 13.1.2024 Oprava kotla v plynovej kotolni - Dom služieb Keras - TZB s. r. o. 36492116  430.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866102 11.1.2024 odber vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 866171 11.1.2024 Monitor Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  697.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/O 10.1.2024 Dodatok k nebytovým priestorom Beáta Orovčíková Urbanová 43136044  192.18 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 3/B 10.1.2024 Dodatok k nebytovým priestorom Dominik Britaňak   19.17 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č 2/D 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nebytových priestorov Domäsko s.r.o. 31719236  335.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 1/P 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nebytových priestorov Mgr. Stanislav Pisarčík   124.40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 1/LMP 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nebytových priestorov Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  502.37 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/PZ 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov PZ Javor Podolínec 37947648  39.37 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/F 10.1.2024 Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov Terézia Reľovská   194.36 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 1/L 10.1.2024 Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov Mgr. Jana Labantová   62.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č.2/DB 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Doktorka Barborka s.r.o.   313.50 EUR 
Nastavenia cookies