O Podolínci

Slovenský zväz záhradkárov - záhradková osada Ružový sad

záhradková osada Ružový sad

     Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným združením záujemcov o záhradkovú činnosť a riadi sa stanovami a osadovým poriadkom. Poslaním zväzu je najmä organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť a  spolupracovať na tvorbe  a ochrane životného prostredia. 
     V Podolínci sú zriadené dve záhradkové osady, a to Nový a Ružový sad. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov „Ružový sad“ vznikla na ustanovujúcej schôdzi 5.júla 1974. V centrálnej evidencii jej patrí evidenčné číslo 40-4. Pri vzniku mala organizácia názov Slovenský ovocinársky a záhradkový zväz „Ružový sad“.
     Od roku 1974 sa vo vedení základnej organizácie vystriedalo niekoľko členov: p.Ján Lajčák, p.Štefan Stašák, Mgr.Peter Regec, p.Milan Hanečák, p.Jozef Marhefka, p.Michal Regec, p.Margita Bartkovská, RSDr.František Csomor a ďalší.
     Od novembra 2006 je predsedkyňou základnej organizácie p.Marta Simoníková. Členmi výboru sú: JUDr.Ján Bialko – podpredseda, p.Mária Janičová – pokladníčka, p.Štefan Zavadský – člen výboru, p.Milan Kaleta – člen výboru.
     V kontrolnej komisii pracujú: p.Anna Irhová – predsedkyňa komisie, p.Peter Roman – člen komisie, p.Ladislav Roman – člen komisie.
     Organizácia eviduje 51 členov, ktorí obhospodarujú výmeru 2,6804 ha. V záhradkovej osade je postavených 38 záhradných chát.
     Členovia sa aktívne zapájajú do činnosti základnej organizácie, aktívne riešia problémy, ktoré sa týkajú života v záhradkovej osade. V roku 2008 sa členky základnej organizácie zapojili do súťaže, ktorej vyhlasovateľom bolo mesto Podolínec (Najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku). Ocenenie z rúk primátora mesta prevzali p.Mária Ondková a p.Mária Janičová. Členovia základnej organizácie sa aktívne venujú aj včelárskej činnosti (p.Štefan Zavadský, Ing.Emanuel Ondko, JUDr.Ján Bialko).

Záhradkári vystavovali

 V dňoch 17. a 18.septembra 2010 sa v Podolínci uskutočnil II.ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Organizátormi výstavy boli ZO SZZ „Ružový sad“ Podolínec, Mesto Podolínec a miestna organizácia SČK. Návštevníci výstavy si zo záujmom prezreli vystavované výpestky, ktoré záhradkári, ale i ostatní obyvatelia mesta, vypestovali aj napriek tohoročnému nepriaznivému počasiu a ničivej povodni.

 Organizátori ďakujú všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, dodaním výpestkov a tešíme sa na spoluprácu pri ďalších výstavách.

 

Výbor ZO SSZ „Ružový sad“ Podolínec

 

Nastavenia cookies