Poľovnícke združenie Javor

     O zachovanie genofondu poľovnej zveri a jeho ochranu sa v meste Podolínec stará Poľovnícke združenie JAVOR. V súčasnosti ma PZ JAVOR 40 členov, občanov mesta Podolínec a okolitých obcí, ktorý majú oprávnenie na výkon práva poľovníctva. Prvoradou úlohou poľovného združenia je ochrana a zveľaďovanie prírody. Najviac pozornosti venujú starostlivosti o zver, prípravou sena, jadrového a dužinatého krmiva a políčok pre raticovú zver. Poľovníci sa starajú o krmelce, seníky, soliská a posedy. Sú aktívni pri čistení lesných chodníkov, brigádnom zalesňovaní a čistení lesných porastov. V spoločenskej oblasti každoročne organizujú výstavu poľovníckych trofejí, na vďak zveri a prírode organizujú svätohubertskú omšu a poľovnícky ples, ktoré majú veľký ohlas u občanov a pozvaných hostí. Zúčastňujú sa streleckých preborov a sú členmi poľovnej stráže. Lov zveri je plánovaný a limitovaný na konkrétnych druhoch a počtoch zveri, ktoré sa nemôžu prekročiť. Poľovný revír sa rozprestiera na cca 3200 ha a nachádza sa v karpatskej oblasti na sever od mesta Podolínec, v katastri mesta Podolínec. Okrem jelenej zveri sa tu vyskytuje aj keď v menšom počte srnčia zver a diviačia zver. Zo vzácnej zveri je to vlk, rys, medveď, sluka hôrna, jariabok hôrny, orol krikľavý, bocian čierny.

 

 

Publikované: 16.8.2006 | Aktualizácia: 28.11.2023
Nastavenia cookies