Mestský úrad

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby Mestského zastupiteľstva v Podolínci

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva

v Podolínci

Obec - Mesto - Mestská časť1) Podolínec  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 

 1.      Lukáš Antoni, JUDr., 34 r., prednosta úradu, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
 2.      Michal Bachleda, 28 r., SZČO – zriaďovateľ gastro prevádzok, HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia
 3.      Marián Baltazarovič, 37 r., konateľ s.r.o., SME RODINA
 4.      Radoslav Borovský, Mgr., 47 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 5.      Marcela Bučorová, Mgr., 54 r., samostatná odborná referentka, nezávislá kandidátka
 6.      Ján Cirák, 37 r., konateľ, Slovenská národná strana
 7.      Pavol Coch, 44 r., správca budov, Kresťanskodemokratické hnutie
 8.      Jozef Compeľ, 56 r., SZČO, nezávislý kandidát
 9.      Jozef Dziak, 30 r., stolár, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 10.     Eduard Ferencko, Mgr., 47 r., vychovávateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 11.     Ľuboš Filiač, MUDr., 38 r., lekár, Sloboda a Solidarita
 12.     Elena Hajdu, Mgr., 38 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
 13.     Ernest Hamrák, 63 r., SZČO, HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia
 14.     Kristián Hanečák, Ing., 43 r., projektový manažér, Demokrati Slovenska
 15.     Alexandra Jašurková, Bc., 23 r., študentka, REPUBLIKA
 16.     Zuzana Mačáková, 50 r., ekonómka, HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia
 17.     Martin Osvald, 37 r., živnostník, nezávislý kandidát
 18.     Jaroslav Pavliga, 43 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 19.     Anna Piatniková, 65 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
 20.     Jozef Reznický, 49 r., lesník, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 21.     Peter Reznický, 43 r., podnikateľ v stavebníctve, HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia
 22.     Martina Simoníková, 44 r., ekonómka, nezávislá kandidátka
 23.     Ján Smandra, Ing., 40 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 24.     Marta Zifcsáková, 53 r., detská sestra, Kresťanskodemokratické hnutie
 25.     Štefan Zima, Ing., 62 r., vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia, Sloboda a Solidarita

 

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.  

 

 

V

Podolínci

Dátum:

12.9.2022

     

 

_____________________________________

predseda volebnej komisie
podpis
odtlačok pečiatky obce

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies