Mestský úrad

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Podolínec

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť