Mestský úrad

Podolínsky jarmok - určenie použitia dopravného značenia, rozhodnutie o zvláštnom užívaní MK - krátkodobá uzávierka

Mesto Podolínec, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vydáva nasledovné rozhodnutia: - rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka miestnej komunikácie - Podolínsky jarmok - v prílohe, - určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia k Podolínskemu jarmoku. Umiestnenie dopravného značenia je znázornené v prílohe. Zároveň upozorňujeme občanov, že parkovanie na Mariánskom námestí v časti od rímskokatolíckeho kostola po mestský úrad NEBUDE MOŽNÉ od štvrtka 20.7.2023 od 17.00 hod. do nedele 23.7.2023 do 13.00 hod. z dôvodu uskutočnenia kultúrnej akcie Podolínsky jarmok a prípravných a ukončujúcich prác na tomto podujatí. Na vyhradených parkovacích miestach bude umožnené parkovanie účinkujúcim, pozvaným hosťom a predajcom v stánkoch. Na parkovanie vozidiel pre návštevníkov je možné využiť časť námestia pozdĺž hlavnej cesty na časti, kde sa nebude konať jarmok, na priľahlých uliciach s vyznačenými parkovacími miestami (ul. Baštová - pri hradnom múre, za knižnicou, Jozefa Smreka - pri škôlke, a taktiež na parkovisku na ul. Bernolákovej pri areáli kultúrneho domu). Taktiež upozorňujeme občanov, že prechod pre chodcov oproti pekárni bude dočasne zrušený, a zároveň bude pridaný prechod pre chodcov pri budove evanjelického kostola/COOP Jednota.

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies