Mestský úrad

OZNÁMENIE o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

 

O Z N Á M E N I E

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

pre Voľby do územnej samosprávy 2022 – Voľby do orgánov samosprávy obcí

a Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v jeden deň:

29.10.2022 v čase od 07.00 hod. – 20.00 hod.

Mesto Podolínec podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje

voličom v meste Podolínec,

že pre konanie Volieb do územnej samosprávy 2022 utvorila v meste Podolínec volebné okrsky:

 

Názov okrsku

Názvy ulíc v okrsku

Volebná miestnosť okrsku

 Sídlo miestnej  volebnej komisie

-

 Mestský úrad Podolínec

 Námestie Mariánske 3/3

 065 03 Podolínec

 Okrsok č.1

 Baštová, Bernolákova, Gen. Štefánika, Hliník, Janka Hollého, Jozefa Smreka, Kláštorná, Letná, Námestie Mariánske, Tatranská, Terézie Vansovej, Zimná

 Mestské kultúrne stredisko Bernolákova 24

 065 03 Podolínec

 Okrsok č. 2

 Družstevná, Hviezdoslavova, Kukučínova, Lesná, Moyzesova, Sládkovičova, Sv. Anny, Školská, Štúrova,

 Základná škola s materskou školou Školská 2

 065 03 Podolínec

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Podolínci, dňa 18.7.2022                                                              

 

Mgr. Jaroslav Seman

primátor mesta

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies