Mestský úrad

Oznámenie o strategickom dokumente - zisťovacie konanie - Územný plán obce Lomnička - ZaD č.1

Mesto Podolínec, podľa žiadosti Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, informuje verejnosť o zisťovacom konaní o strategickom dokumente - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOMNIČKA - Zmeny a doplnky č. 1. Zároveň oznamuje, že verejnosť má možnosť do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to na Mestskom úrade v Podolínci v kancelárii stavebného úradu počas stránkových dní do 17.02.2023.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies