Mestský úrad

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Nižné Ružbachy - zverejnenie

Mesto Podolínec ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že do oznámenia o strategickom dokumente - Územný plán obce Nižné Ružbachy je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch počas stránkových hodín. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. 052/4314552 alebo mailom na viera.hrebikova@minv. sk, s Mgr. Vierou Hrebíkovou. Zároveň uvedené oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na linku: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nizne-ruzbachy

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies