Mestský úrad

Informácia o úrovni vytriedenia odpadov za rok 2022

 

Mesto Podolínec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Podolínec

za rok 2022 je 31,42   %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2023 (od 01.03.2023 do 28.02.2024) za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške 22 €/t.

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia 23.2.2023

 

 

 

Mgr. Michal Marhefka, MBA  
          primátor mesta

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies