OZNÁMENIE O OTVÁRANÍ A VYHODNOTENÍ

OZNÁMENIE O OTVÁRANÍ A VYHODNOTENÍ ponúk Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2024 – Predaj pozemkov IBV Krížava 

V súlade s čl. IV. Bod č. 2 a 3 Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2024 vyhlásenej Mestom Podolínec dňa 22.04.2024 oznamujeme, že otváranie obálok v horeuvedenej obchodnej verejnej súťaži sa uskutoční dňa 19. júna 2024 o 10:00 h v kancelárii primátora mesta Podolínec.

Otváranie a čítanie obálok je verejné.


V Podolínci, dňa 13.06.2024

 

Mgr. Michal Marhefka, MBA
         primátor mesta

 

Publikované: 13.6.2024 | Aktualizácia: 13.6.2024 | Zobrazené: 217
Nastavenia cookies