Informácia o vývoze TDO 2024

Oznamujeme občanom, že pre vývoz zmesového komunálneho odpadu z odpadových nádob, musí byť zberná nádoba označená podľa intervalu vývozu novou nálepkou platnou na rok 2024. Nesprávne označené nádoby nebudú už vyvezené.
Žiadame obyvateľov, aby sprístupňovali odpadové nádoby najneskôr do 6.00 h a to najmä počas letných mesiacov.
V prípade potreby reklamácií, podnetov a návrhov je možné kontaktovať aj Mestský úrad Podolínec na tel. čísle: 052/4391205

Publikované: 13.6.2024 | Zobrazené: 157
Nastavenia cookies