Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha Kategória
OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ29.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Podolínec27.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Oznámenie o začatí konania19.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 146.03 kB  
Oznámenie o začatí konania a nariadenie miestnej obhliadky16.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 157.53 kB  
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Informácie pre voliča16.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngVoľby do EÚ 2024
Voľby do Európskeho parlamentu 202416.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngVoľby do EÚ 2024
Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ 08.02.20249.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 974.31 kB
VZN č. 2/20249.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 501.14 kB  
VZN č. 1/20249.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 521.53 kB  
Obchodná verejná súťaž č. 1/20249.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ 8.2.20242.2.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Informácie k prezidentským voľbám - oznámenie osoby a e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka25.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
Informácie k prezidentským voľbám - oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu25.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
Informácie k prezidentským voľbám - utvorenie okrskov, menovanie zapisovateľov25.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
Zámer predaja majetku23.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 180.06 kB  
Zámer prenájmu majetku 23.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 217.45 kB  
Zámer prenájmu majetku 23.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 207.36 kB  
Návrh VZN č. 2/202423.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 252.81 kB  
Návrh VZN č. 1/202423.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 522.89 kB  
Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu22.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Oznámenie o začatí konania - obec Hniezdne 19.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 150.3 kB  
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení telekomunikačnej stavby - Pripojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o.18.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 307.92 kB  
Voľby prezidenta Slovenskej republiky12.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.png
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Námestie Mariánske č. 399.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 150.19 kB  
Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ, Zvýšenie kapacity v MŠ v ZŠ s MŠ v obci Lomnička4.1.2024ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 277.23 kB  
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2024 - 202614.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 256.46 kB  
Rozpočet mesta Podolínec na rok 202414.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 259.07 kB  
Zásady odmeňovania poslancov MsZ14.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 233.75 kB  
VZN č. 9/202314.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 330.27 kB  
VZN č. 8/202314.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 284.18 kB  
VZN č. 7/202314.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 385.3 kB  
Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsZ 13.12.202314.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 169.65 kB  
Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ 13.12.20238.12.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.png  
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Podolínec na 1. polrok 202427.11.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 149.63 kB  
NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PODOLÍNEC NA r. 2024 - 202624.11.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 254.56 kB  
Návrh VZN č. 10/202324.11.2023ERB MESTA PODOLÍNEC.pngStiahnuť- 290.59 kB  
Nastavenia cookies