Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Podolínec

       Evanjelický a.v. zborový dom  orientačná mapka

                      Evanjelický a.v. zborový dom                                            orientačná mapka

 

Kontakty

Adresa:   Evanjelický a.v. farský úrad, Námestie Mariánske 30, 065 03 Podolínec

 

Tel.:  052 4593101 , 0915 082 678

Zborová farárka: Mgr. Ľubica Sobanská

Zborový dozorca: JUDr. Andrej Kubinský

 

Dejiny

Obdobie reformácie

    V období reformácie Podolínec ostal rímsko-katolícky, hoci v 2. polovici 16. storočia takmer celý Spiš prešiel k evanjelickému vierovyznaniu. R.1642 totiž poľské knieža Stanislav Lubomírsky vydal v snahe o rekatolizáciu zálohového územia zakladajúcu listinu pre postavenie kláštora piaristov.

 

Po Tolerančnom patente   

    V rámci švábskej kolonizácie r. 1787 sa niekoľko nemeckých kolonistov – evanjelikov – z Lysej nad Dunajcom presťahovalo do Podolínca. Tu dostali v podhradí 8 domov. R. 1793 sa niektorí z nich pre im duchovne cudzie prostredie presťahovali do Lackovej a do Lomničky. V Lomničke si vybudovali kostol, školu a faru.

 

Pred 2. svetovou vojnou a počas nej

    Okolo r. 1930 sa prisťahovalo do Podolínca niekoľko evanjelických rodín. Najprv chodili na služby Božie do Lomničky. V r. 1936-42 sa schádzali už v modlitebni v Podolínci, ktorá bola v súkromnom dome č. 250 u riaditeľa banky Kiša.  Evanjelikov v Podolínci bolo vtedy asi 100. Neskôr si kúpili aj dom za starou školou, v ktorom si zriadili modlitebňu. Cez 2. svetovú vojnu sa niekoľko evanjelických rodín z Podolínca odsťahovalo. Preto boli  pričlenení k evanj. cirkevnému zboru v Holumnici.


Po 2. svetovej vojne

    Po 2. svetovej vojne evanjelické rodiny na základe Benešových dekrétov boli evakuované do Nemecka. Cirkevný majetok bol znárodnený. Dom, v ktorom bola evanjelická modlitebňa, bol zbúraný. Podolínec a Lomnička pripadli ako fílie do Holumnice, kde pôsobil evanj. farár Július Szepeši. Služby Božie začali bývať v kinosále.
    R. 1947 boli cirkevné zbory bývalého Spišskomestského, Podtatranského (Subkarpatského) a Slovenského seniorátu zlúčené do jedného seniorátu  s názvom Spišský seniorát Evanj.cirkvi a.v. Podolínec a Lomnička boli pričlenené ako diaspora k cirkevnému zboru Holumnica.
    R.1954 boli Podolínec a Lomnička pričlenené k cirkevnému zboru v Slovenskej Vsi, kde v tom čase pôsobil evanj. farár Ľudovít Alth.
    R.1993 prišla do cirkevného zboru v Slovenskej Vsi evanj. farárka Ľubica Sobanská. Za jej pôsobenia sa znova začali konať služby Božie v Podolínci. Prvé služby  Božie boli 14.11.1993 v sobášnej sieni Mestského úradu. R. 1994 sa Podolínec stal fíliou cirkevného zboru v Slovenskej Vsi.
    R. 1997 v rámci reštitúcií cirkevného majetku dostala fília Podolínec zámenou za evanj. školu v Lomničke budovu bývalej ľudovej školy v Podolínci. Po jej rekonštrukcii bol evanj. zborový dom posvätený 30.11.2001. V budove sa nachádza modlitebňa a farský úrad.

 
Vznik Cirkevného zboru ECAV Podolínec

    Samostatný Misijný cirkevný zbor Evanj. cirkvi a.v. Podolínec vznikol 1.9.2005. 1.7.2007 bol premenovaný na Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Podolínec. Do tohto cirkevného zboru patria: matkocirkev Podolínec, dcérocirkev Holumnica, filiálky Jurské, Plavnica, Stará Ľubovňa a diaspora Ihľany-Majerka a obce okresu Stará Ľubovňa.

     

Publikované: 16.8.2006 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies