Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2021

O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Podolínec
Publikované: 5.3.2021 | Aktualizácia: 5.3.2021 | Zobrazené: 609
Nastavenia cookies