Mestský úrad

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 2/2021

Ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies