Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 2/2021

Ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Publikované: 5.3.2021 | Zobrazené: 636
Nastavenia cookies