Mestský úrad

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s." pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu odštepný závod, Ďumbierska 14, Košice.
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies