Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hnieznde - pre stavebníka Obec Hniezdne
Publikované: 8.11.2022 | Zobrazené: 148
Nastavenia cookies