Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN" pre stavebníka VSD, a.s., v zastúpení Mesto Podolínec, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o
Publikované: 31.8.2022 | Zobrazené: 124
Nastavenia cookies