Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Cyklotrasa Hniezdne - Lacková - 2. časť

Mesto Podolínec ako určený stavebný úrad týmto oznamuje začatie územného konania o umiestení stavby "Cyklotrasa Hniezdne - Lacková - 2. časť" pre navrhovateľa Obec Hniezdne, 065 01 Hniezdne 1, v zastúpení starostom Ing. Viktorom Selepom

K stiahnutiu

  • DOC393 Súbor pdf - (351.18 kB)
Stavebný úrad, Publikované: 21.8.2023 | Aktualizácia: 15.11.2023 | Zobrazené: 244
Nastavenia cookies