Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - Rozšítenie kapacity v Materskej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička, Odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na stavbu: "Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička, Zvýšenie kapacity v Materskej škole v ZŠ s MŠ v obci Lomnička " pre navrhovateľa Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03 Podolínec, IČO: 00330027, v zastúpení starostkou Máriou Oračkovou
Publikované: 14.9.2023 | Aktualizácia: 15.11.2023 | Zobrazené: 176
Nastavenia cookies