OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA ODKÚPENIE POZEMKU V IBV KRÍŽAVA

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA ODKÚPENIE POZEMKU V IBV KRÍŽAVA

 

         V súlade s čl. 2 bod 3 Zásad predaja pozemkov v IBV Krížava oznamujeme potencionálnym záujemcom, že Mesto Podolínec prijíma žiadosti na odkúpenie pozemku v lokalite IBV Krížava.

         Žiadosti, ktoré boli doposiaľ doručené sa akceptujú od 01.12.2022. Ostatné žiadosti budú prijímané priebežne.

         Cena za odpredaj pozemkov v sektore A je 70 Eur/m2. Cena v ďalších sektoroch bude určená Dodatkom k Zásadám predaja pozemkov v IBV Krížava v roku 2024.

         Odporúčame záujemcom, aby si dôsledne preštudovali Zásady predaja pozemkov v IBV Krížava za účelom oboznámenia sa s podmienkami, ktoré mesto stanovilo za účelom efektívnosti výstavby v predmetnej lokalite.

         Pozemky v sektore B, C a D budú predávané začiatkom roka 2024.

 

V Podolínci, dňa 01.03.2023


Mgr. Michal Marhefka, MBA
          primátor mesta
                    v.r.

202303021157230.situacia
Publikované: 2.3.2023 | Aktualizácia: 15.11.2023 | Zobrazené: 941
Nastavenia cookies