Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Publikované: 30.11.2022 | Aktualizácia: 30.11.2022 | Zobrazené: 193
Nastavenia cookies