Mestský úrad

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies