Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 3/2023

O vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Podolínec
Publikované: 7.3.2023 | Aktualizácia: 15.11.2023 | Zobrazené: 174
Nastavenia cookies