Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ZRUŠENÉ
13.7.2021

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - ZRUŠENÉ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni ruší čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.07.2021 od...


Mestská polícia vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta Podolínec
9.7.2021

Mestská polícia vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta Podolínec

Mestská polícia v Podolínci týmto vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta Podolínec, aby v prípade, že sú svedkami protiprávnej...


Platby kartou už od zajtra
30.6.2021

Platby kartou už od zajtra

Vážení občania, už od zajtra môžete v pokladni mestského úradu uhrádzať Vaše platby platobnou kartou.


Spustenie zberu dát medzinárodného výskumu PIAAC
18.6.2021

Spustenie zberu dát medzinárodného výskumu PIAAC

Vážení občania, dovoľte nám informovať Vás o tom, že naše mesto bolo vybrané do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií...


Výzva na vykonanie okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN a NN vedení - verejná vyhláška
18.6.2021

Výzva na vykonanie okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN a NN vedení - verejná vyhláška

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod...


Rekreačný chodník Sovia poľana
11.6.2021

Rekreačný chodník Sovia poľana

Dňa 09. júna bol oficiálne uvedený do prevádzky rekreačný chodník Sovia poľana. Pásku spoločne prestrihli primátor mesta a konateľ...


ZACHRÁŇ PAMIATKU - Nadácia VUB
11.6.2021

ZACHRÁŇ PAMIATKU - Nadácia VUB

Hlasuj za barokovú kazateľnicu zo Starej Ľubovne...


IDS Východ
8.6.2021

IDS Východ

Spoločnosť IDS Východ pripravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými dopravcami zavedenie zónovej tarify v prímestskej autobusovej...


Plánované prerušenia distribúcie elektriny
7.6.2021

Plánované prerušenia distribúcie elektriny

Viac informácii o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny nájdete v článku...


Deň narcisov nemôže mať pauzu
7.6.2021

Deň narcisov nemôže mať pauzu

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam...Detské cyklistické preteky - Kasárne
20.5.2021

Detské cyklistické preteky - Kasárne

Mesto Podolínec v spolupráci s Cyklistickým krúžkom Podolínec o.z. usporiada 4. kolo seriálu pretekov v horskej cyklistike Detskej východ...


TESTOVANIE 05.06.2021
20.5.2021

TESTOVANIE 05.06.2021

❇️ INFORMÁCIE PRE OBČANOV ❇


Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v MsKS
18.5.2021

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v MsKS

Dňa 30.5.2021 (nedeľa) prebehne očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v MsKS, Podolínec. VIAC INFO v článku...


SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - INFORMÁČNÝ LETÁK
14.5.2021

SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - INFORMÁČNÝ LETÁK

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a...

Úradná tabuľa


17.2.2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s § 4 ods. 6) zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení, informujeme o úrovni vytriedenia komunálnych...


15.2.2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2022

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v...

Úradná tabuľa - Stavebný úrad a správa majetku

22.10.2021

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - predĺženie platnosti územného rozhodnutia - "Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu "Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom", pre navrhovateľa...12.10.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04, SO A 05 Miestne komunikácie, spevnené...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04 Miestne komunikácie, SO A 05 spevnené...

Farské oznamy

Zber odpadu

Separovaný zber druhotných surovín

 • 18.máj streda

  Zberné miesto (sklady na ul. Lesná)

 • 02.jún štvrtok

  Papier

 • 09.jún štvrtok

  Plasty

 • 10.jún piatok

  Sklo

 • 29.júl piatok

  Kov

 • 21.sep streda

  Veľkoobjemový odpad a nebezpečný odpad

 • Zobraziť viac +

Vývoz TDO

 • 18.máj streda

  Vývoz TDO zelená nálepka

 • 25.máj streda

  Vývoz TDO žltá nálepka Vývoz TDO červená nálepka

 • 01.jún streda

  Vývoz TDO biela nálepka

 • Zobraziť viac +
202202070752380.natur-pack-gif-banner-200x200px1
Nastavenia cookies