Život v meste

Výstava bylín
23.8.2011

Výstava bylín

Zaujímavú výstavu bylín pripravili 19.8.-20.8.2011 v Podolínci naši dôchodcovia.
Byliny z našich lúk a záhrad ako Nechtík lekársky, Lipkavec pravý, Cesnak medvedí , Petržlen záhradný a iné si prišlo obzrieť množstvo ľudí, ktorí si výstavu nenechali ujsť.


Dni mesta Podolínec 2011
26.7.2011

Dni mesta Podolínec 2011

Podolínec má za sebou prvý ročník krásneho podujatia Dni mesta Podolínec, ktoré prebiehalo v dňoch 22.7.-24.7.2011. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program plný hudby, tanca, zábavy i spomienkami na históriu mesta. V úvodný deň, si diváci pozreli dobový sprievod, vypočuli históriu mesta v podaní p. Števika, goralskú skupinu, ľudového rozprávača úspešnú skupinu Slovak Tango a na záver si všetci užili diskotéku pod holým nebom.


Ďalšia čierna skládka odpadu
14.7.2011

Ďalšia čierna skládka odpadu

Dňa 13. júla 2011 medzi 10.00 hod. a 11.00 hod. nám opätovne niekto z našich spoluobčanov „skrášlil“ ulicu Kláštornú. Opäť sa nenašli svedkovia, ktorí by niečo videli. Táto čierna skládka odpadu sa preto musela odstrániť na náklady mesta, čo znamená že sa na to poskladali všetci naši občania. Netreba sa pre to čudovať, keď nám o rok budú zvýšené poplatky za odvoz a likvidáciu smetí. A to len preto, že keď vidíme niekoho sypať protizákonne odpad na miesta kde je to VZN mesta č. 3/2008 zakázané, slepo to tolerujeme, zakrývame si oči s tým, že nás sa to netýka. Ale v konečnom dôsledku financie, ktoré mohli slúžiť na skrášlenie mesta a na iné verejnosti prospešné účely budú vynaložené na likvidovanie čiernych skládok odpadov.


Minister Jozef Mihál v Podolínci
24.6.2011

Minister Jozef Mihál v Podolínci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál navštívil 24. júna 2011 Mesto Podolínec. Účelom návštevy bola prezentácia práce aktivačných pracovníkov a ľudí zamestnaných na tzv. §50j - Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.


Čierne skládky odpadov
22.6.2011

Čierne skládky odpadov

Aj takáto je úroveň niektorých našich spoluobčanov, ktorí majú environmentálne cítenie stále na veľmi nízkej úrovni. Čierne skládky vznikajú vynášaním rôzneho typu odpadu do prírody na miesto mimo odpadových nádob a nádob separovaného zberu. Niektorí občania zakladajú čierne skládky, aj napriek tomu, že v našom meste máme zabezpečený pravidelný odvoz separovaného zberu a odvoz domového odpadu. Likvidáciu čiernych skládok v konečnom dôsledku zaplatia všetci občania, pretože sa cena jej likvidácie premietne v nákladoch na vývoz a zber odpadu.


Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici
7.6.2011

Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici

V tento deň sme venovali pozornosť hlavne naším najmenším, ktorým sme sa snažili priblížiť prácu dobrovoľných hasičov. Pre deti bolo vytvorených niekoľko športových disciplín (striekanie na terč s vodou, hasenie ohňa pomocou džberovej striekačky, streľba zo vzduchovky, preťahovanie sa lanom a maľovanie postavy hasiča očami deti ). No a nezabudli sme ani na ostatných priaznivcov, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie a chutný guláš.


Prvé výročie povodne v Podolínci
4.6.2011

Prvé výročie povodne v Podolínci

V priebehu týždňa sa Slovensko zmenilo na jednu veľkú vodnú nádrž. Nepretržité dažde a následné povodne vyhnali mnoho ľudí z domov, brali im ich majetky ba aj životy. Ostalo im len zúfalstvo, veľké škody, ruiny domov, do ktorých sa nedalo vrátiť a oči pre plač.
Aj naše mestečko Podolínec bolo zasiahnuté povodňou. Dňa 4. 6. 2010 v nočných hodinách sa vylial potok pri škole. V skorých ranných hodinách sa pretrhla hrádza, rieka Poprad sa vybrežila a zaplavila veľkú časť nášho mesta.

Veľké škody, ktoré povodeň napáchala sa odstraňujú dodnes.


Študentky z Podolínca sú úspešné kaderníčky i kozmetičky
10.5.2011

Študentky z Podolínca sú úspešné kaderníčky i kozmetičky

V Podolínci sa naďalej rodia šikovné kaderníčky a kozmetičky. Dievčatá to potvrdili aj na nedávnych majstrovstvách Slovenska v Bardejove. Svoju zručnosť na súťaži dokazovali aj v spoločnosti svojich trpezlivých modeliek a modelov. V ťažkej konkurencii sa na majstrovstvách v účesovej tvorbe s názvom Rolandov hrebeň a majstrovstvách v dekoratívnej kozmetike - Golden Rose nestratili ani zástupcovia školy v Podolínci. V jednej z kategórií účesovej tvorby si dokonca prvenstvo "vyčesala" Patrícia Kalnová. Súťaž vraj mala nezameniteľnú atmosféru. Zdroj: www.korzar.sk, Peter Rindoš.


V Podolínci takmer zhoreli dva domy
9.5.2011

V Podolínci takmer zhoreli dva domy

Počas obedňajšej prestávky si zamestnanci všimli hustý čierny dym, ktorý sa valil z jedného domu blízko centra mesta. Podozrenie na požiar prišli nahlásiť na mestský úrad.

Následne k domu prišli ako prví hasiť dobrovoľní hasiči. O pár minút neskôr dorazili na miesto aj hasiči zo Starej Ľubovne. Tí pre hustý dym použili aj termokameru. Zdroj: www.korzar.sk


Občania za čisté mesto - brigáda zamestnancov a poslancov mesta
15.4.2011

Občania za čisté mesto - brigáda zamestnancov a poslancov mesta

Do akcie občania za čisté mesto sa zapojili aj zamestnanci a poslanci Mesta Podolínec, ktorí čistili priestranstva pri bašte na Námestí Mariánskom, priestranstvo pri knižnici a tiež vyčistili chodník a jeho okolie smerom od železničnej stanice až po ulicu Hliník.


Oslava príchodu nového roka 2011
3.1.2011

Oslava príchodu nového roka 2011

Tradíciu osláv príchodu nového roka v Podolínci obnovila primátorka Mgr. Iveta Bachledová. Polnočné námestie sa zaplnilo obyvateľmi v hojnom počte, ktorí prijali pozvanie na novoročný punč. Postávali a debatovali v skupinkách a v radostnej atmosfére si vinšovali šťastný nový rok. Slávnostnú atmosféru spoločného Silvestrovského stretnutia občanov umocnil polnočný ohňostroj.


Posedenie pri guľáši
27.9.2010

Posedenie pri guľáši

Mesto Podolínec usporiadalo pre zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov miestnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých posedenie pri guľáši v prekrásnom prírodnom prostredí na chate Kýčora. Pozvanie dôchodcov prijal aj primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka, ktorý priamo pri posedení zodpovedal dôchodcom na ich otázky. Výborný guľáš im navarili lesníci z mestských lesov. Dôchodcovia sa príjemne zabávali pri živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu. Posedenie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére krásneho slnečného babieho leta.


Nový kríž v Podolínskom chotári
14.9.2010

Nový kríž v Podolínskom chotári

Dňa 08. septembra 2010 na poludnie bol v Podolínci, na kopci nad prvými chatkami, postavený kríž. Realizácia tohto zámeru sa uskutočnila vzájomnou spoluprácou Rímskokatolíckeho farského úradu a Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, predovšetkým aktivitou jeho riaditeľa Ing. Štefana Straku a vychovávateľa Mgr. Eduarda Ferencka.
V utorok 14. septembra 2010, na sviatok Povýšenia svätého kríža, o 15,30 hod. sa uskutoční jeho posviacka. Kríž posvätí Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup Spišskej diecézy, ktorý bude zároveň celebrovať večernú sv. omšu o 18,00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní!

(J.Stašák)


Povodeň
10.6.2010

Povodeň

Tohtoročný jún sa začal katastrofálne pre celé Slovensko. Dňa 4.6.2010 takmer celú krajinu zasiahli záplavy, výnimkou nebolo ani naše mesto. Intenzívny dážď po predchádzajúcich občasných dažďoch následne spôsobil zdvihnutie hladín vodných tokov. Okolité potoky sa v momente menili na zúrivé toky, ktoré sa zliali do rozvodnenej rieky Poprad. Situácia začala byť vážna v ranných hodinách, keď sa Poprad po intenzívnych prívaloch vody zo všetkých strán a strhnutých hrádzi vylial zo svojho koryta v hornej časti mesta.


Staršie fotografie nášho mestečka
24.5.2010

Staršie fotografie nášho mestečka

Prinášame Vám staršie fotografie Podolínca a okolia, ktoré nám poskytla pani Ing.Pavlíčková Terézia toho času z Ostravy - Poruby, ktorá sa narodila v Podolínci a prežila tu značnú časť svojho života. Autorom týchto fotografií je jej otec pán Michal Matava, ktorý bol vášnivým fotografom a zároveň aj občanom Podolínca. Samé fotografie "hovoria" o obrovskej spätosti pána Matavu s jeho rodným mestečkom. Na fotografiách sú zachytené momenty z rôznych zákutí nášho mestečka. Staršie generácie si pri pohľade na tieto zachytené momenty určite zaspomínajú a mladšie zase ihneď pochopia akými zmenami za tie roky prešiel náš Podolínec. Aj týmto spôsobom by sme ešte raz chceli poďakovať pani Ing.Pavlíčkovej za ochotu podeliť sa s týmito krásnymi fotografiami nášho mestečka.


Workshop cezhraničnej spolupráce
1.5.2010

Workshop cezhraničnej spolupráce

Dňa 30.4.2010 sa v našom mestečku uskutočnil Workshop cezhraničnej spolupráce miest Podolínec - Rytro, ktorý otvoril primátor mesta p. Ing. Daniel Marhevka a následne delegátka poľského mestečka Rytra. Históriou mesta Podolínec oboznámil pozvaných hostí a zúčastnených občanov pán JUDr. Kaleta. Témou Workshopu bola prezentácia firiem a podnikov sídliacich v našom meste, takisto aj prehliadka kultúrnych pamiatok. Pozvaní hostia a návštevníci podujatia boli príjemne prekvapení kultúrnym programom detí z Centra voľného času. Pre všetkých občanov nášho mesta bolo pripravené malé občerstvenie. Večer na záver vystúpila folklórna skupina Magura.


Výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“  a  o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste
5.10.2009

Výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste

Mesto Podolínec a Komisia kultúry a športu vyhlasujú výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste.

Hodnotiaca komisia:

• Marta Simoníková
• Anna Regecová
• Mgr. Zuzana Poľanská
• Mgr. Eduard Ferencko
• RNDr. Emil Valek, PhD.
• Jozef Klimek

Kategória : Najkrajší balkón

1. miesto - p. Kafková Edita
2. miesto - p. Ondková Mária
3. miesto - p. Maslejáková Anna

Kategória : Najkrajšia predzáhradka rodinného domu

1. miesto - p. Klimeková Mária
2. miesto - p. Laučík Ivan
3. miesto - p. Špirková Mária

Kategória : Najkrajšia predzáhradka bytového domu

1. miesto - p. Friedová Želmíra
2. miesto - p. Kovalčíková Mária
3. miesto - p. Zavadská Irena

Mesto Podolínec a Komisia kultúry a športu Vám ďakuje za zapojenie sa do súťaže a teší sa na spoluprácu v roku 2010.

RNDr. Emil Valek, PhD


Návšteva z Prešovského samosprávneho krajského úradu
28.9.2009

Návšteva z Prešovského samosprávneho krajského úradu

Dňa 18.9.2009 naše mestečko navštívil predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Primátor nášho mesta Ing. Daniel Marhevka prijal pána Chudíka vo svojej kancelárií na Mestskom Úrade približne o 13.30 hod. Najprv prebiehalo zvítanie sa a predstavovanie jednotlivých prítomných a následne vystúpenie p. primátora a predstavovanie histórie a krásy nášho mestečka. Keďže času bolo málo nasledovala diskusia v ktorej sa riešila problematika nášho mesta a to hlavne otázky v oblasti vojenských kasárni, ako aj problémy s Rómami a aj návrh primátora vyriešiť dopravnú situáciu ciest T. Vansovej a ulice Bernolákovej. Je potrebné tieto cesty zameniť a to takým spôsobom, že ulica Bernolákova bude hlavnou cestou a ulica T. Vansovej smerujúca na Námestie Mariánske bude vedľajšou cestou. Pán predseda VÚC v Prešove nášmu primátorovi prisľúbil pomoc a podieľanie sa na vyriešení všetkých problémov. Po ukončení tejto diskusie nasledovalo poďakovanie p. Chudíka za prijatie a že je veľmi rád, že mohol navštíviť a spoznať naše mesto. Nasledoval presun do areálu spoločnosti Polyform s. r. o. kde župana Prešovského kraja prijal pán Ivan Zajac konateľ firmy a ktorý všetkých previedol po firme a vysvetlil proces výroby polystyrénu. Po tejto prezentácii firmy nasledovalo slávnostné otvorenie cesty, ktorej úpravu financovalo VÚC Prešov.
autor: Július Hanečák


Posedenie pri guľáši
25.9.2009

Posedenie pri guľáši

Mesto Podolínec usporiadalo pre približne päťdesiat dôchodcov miestnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých posedenie pri guľáši v prekrásnom prírodnom prostredí na chate Kýčora.
Pozvanie dôchodcov prijal aj primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka, ktorý priamo pri posedení zodpovedal dôchodcom na otázky týkajúce sa mesta. Pri výbornom guľáši, ktorí im navarili lesníci mesta Podolínec a živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu sa príjemne zabávali. Posedenie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére krásneho slnečného babieho leta.


POĎAKOVANIE
14.9.2009

POĎAKOVANIE

Výbor základnej organizácie zväzu záhradkárov Ružový sad v Podolínci ďakuje spoluorganizátorom výstavy mestskej organizácii Slovenského červeného kríža v Podolínci, zástupcom mesta Podolínec za mediálnu a finančnú podporu a občanom mesta, ktorí svojimi výpestkami a prácou pomohli ku konaniu sa výstavy kvetov, zeleniny a ovocia, ktorá sa konala v dňoch 11.09.2009 a 12.09.2009.
Ďakujeme občanom mesta za návštevu výstavy, ktorou podporili organizátorov v ich aktivite.

Nastavenia cookies