Život v meste

Študentky z Podolínca sú úspešné kaderníčky i kozmetičky
10.5.2011

Študentky z Podolínca sú úspešné kaderníčky i kozmetičky

V Podolínci sa naďalej rodia šikovné kaderníčky a kozmetičky. Dievčatá to potvrdili aj na nedávnych majstrovstvách Slovenska v Bardejove. Svoju zručnosť na súťaži dokazovali aj v spoločnosti svojich trpezlivých modeliek a modelov. V ťažkej konkurencii sa na majstrovstvách v účesovej tvorbe s názvom Rolandov hrebeň a majstrovstvách v dekoratívnej kozmetike - Golden Rose nestratili ani zástupcovia školy v Podolínci. V jednej z kategórií účesovej tvorby si dokonca prvenstvo "vyčesala" Patrícia Kalnová. Súťaž vraj mala nezameniteľnú atmosféru. Zdroj: www.korzar.sk, Peter Rindoš.


V Podolínci takmer zhoreli dva domy
9.5.2011

V Podolínci takmer zhoreli dva domy

Počas obedňajšej prestávky si zamestnanci všimli hustý čierny dym, ktorý sa valil z jedného domu blízko centra mesta. Podozrenie na požiar prišli nahlásiť na mestský úrad.

Následne k domu prišli ako prví hasiť dobrovoľní hasiči. O pár minút neskôr dorazili na miesto aj hasiči zo Starej Ľubovne. Tí pre hustý dym použili aj termokameru. Zdroj: www.korzar.sk


Občania za čisté mesto - brigáda zamestnancov a poslancov mesta
15.4.2011

Občania za čisté mesto - brigáda zamestnancov a poslancov mesta

Do akcie občania za čisté mesto sa zapojili aj zamestnanci a poslanci Mesta Podolínec, ktorí čistili priestranstva pri bašte na Námestí Mariánskom, priestranstvo pri knižnici a tiež vyčistili chodník a jeho okolie smerom od železničnej stanice až po ulicu Hliník.


Oslava príchodu nového roka 2011
3.1.2011

Oslava príchodu nového roka 2011

Tradíciu osláv príchodu nového roka v Podolínci obnovila primátorka Mgr. Iveta Bachledová. Polnočné námestie sa zaplnilo obyvateľmi v hojnom počte, ktorí prijali pozvanie na novoročný punč. Postávali a debatovali v skupinkách a v radostnej atmosfére si vinšovali šťastný nový rok. Slávnostnú atmosféru spoločného Silvestrovského stretnutia občanov umocnil polnočný ohňostroj.


Posedenie pri guľáši
27.9.2010

Posedenie pri guľáši

Mesto Podolínec usporiadalo pre zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov miestnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých posedenie pri guľáši v prekrásnom prírodnom prostredí na chate Kýčora. Pozvanie dôchodcov prijal aj primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka, ktorý priamo pri posedení zodpovedal dôchodcom na ich otázky. Výborný guľáš im navarili lesníci z mestských lesov. Dôchodcovia sa príjemne zabávali pri živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu. Posedenie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére krásneho slnečného babieho leta.


Nový kríž v Podolínskom chotári
14.9.2010

Nový kríž v Podolínskom chotári

Dňa 08. septembra 2010 na poludnie bol v Podolínci, na kopci nad prvými chatkami, postavený kríž. Realizácia tohto zámeru sa uskutočnila vzájomnou spoluprácou Rímskokatolíckeho farského úradu a Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, predovšetkým aktivitou jeho riaditeľa Ing. Štefana Straku a vychovávateľa Mgr. Eduarda Ferencka.
V utorok 14. septembra 2010, na sviatok Povýšenia svätého kríža, o 15,30 hod. sa uskutoční jeho posviacka. Kríž posvätí Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup Spišskej diecézy, ktorý bude zároveň celebrovať večernú sv. omšu o 18,00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní!

(J.Stašák)


Povodeň
10.6.2010

Povodeň

Tohtoročný jún sa začal katastrofálne pre celé Slovensko. Dňa 4.6.2010 takmer celú krajinu zasiahli záplavy, výnimkou nebolo ani naše mesto. Intenzívny dážď po predchádzajúcich občasných dažďoch následne spôsobil zdvihnutie hladín vodných tokov. Okolité potoky sa v momente menili na zúrivé toky, ktoré sa zliali do rozvodnenej rieky Poprad. Situácia začala byť vážna v ranných hodinách, keď sa Poprad po intenzívnych prívaloch vody zo všetkých strán a strhnutých hrádzi vylial zo svojho koryta v hornej časti mesta.


Staršie fotografie nášho mestečka
24.5.2010

Staršie fotografie nášho mestečka

Prinášame Vám staršie fotografie Podolínca a okolia, ktoré nám poskytla pani Ing.Pavlíčková Terézia toho času z Ostravy - Poruby, ktorá sa narodila v Podolínci a prežila tu značnú časť svojho života. Autorom týchto fotografií je jej otec pán Michal Matava, ktorý bol vášnivým fotografom a zároveň aj občanom Podolínca. Samé fotografie "hovoria" o obrovskej spätosti pána Matavu s jeho rodným mestečkom. Na fotografiách sú zachytené momenty z rôznych zákutí nášho mestečka. Staršie generácie si pri pohľade na tieto zachytené momenty určite zaspomínajú a mladšie zase ihneď pochopia akými zmenami za tie roky prešiel náš Podolínec. Aj týmto spôsobom by sme ešte raz chceli poďakovať pani Ing.Pavlíčkovej za ochotu podeliť sa s týmito krásnymi fotografiami nášho mestečka.


Workshop cezhraničnej spolupráce
1.5.2010

Workshop cezhraničnej spolupráce

Dňa 30.4.2010 sa v našom mestečku uskutočnil Workshop cezhraničnej spolupráce miest Podolínec - Rytro, ktorý otvoril primátor mesta p. Ing. Daniel Marhevka a následne delegátka poľského mestečka Rytra. Históriou mesta Podolínec oboznámil pozvaných hostí a zúčastnených občanov pán JUDr. Kaleta. Témou Workshopu bola prezentácia firiem a podnikov sídliacich v našom meste, takisto aj prehliadka kultúrnych pamiatok. Pozvaní hostia a návštevníci podujatia boli príjemne prekvapení kultúrnym programom detí z Centra voľného času. Pre všetkých občanov nášho mesta bolo pripravené malé občerstvenie. Večer na záver vystúpila folklórna skupina Magura.


Výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“  a  o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste
5.10.2009

Výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste

Mesto Podolínec a Komisia kultúry a športu vyhlasujú výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste.

Hodnotiaca komisia:

• Marta Simoníková
• Anna Regecová
• Mgr. Zuzana Poľanská
• Mgr. Eduard Ferencko
• RNDr. Emil Valek, PhD.
• Jozef Klimek

Kategória : Najkrajší balkón

1. miesto - p. Kafková Edita
2. miesto - p. Ondková Mária
3. miesto - p. Maslejáková Anna

Kategória : Najkrajšia predzáhradka rodinného domu

1. miesto - p. Klimeková Mária
2. miesto - p. Laučík Ivan
3. miesto - p. Špirková Mária

Kategória : Najkrajšia predzáhradka bytového domu

1. miesto - p. Friedová Želmíra
2. miesto - p. Kovalčíková Mária
3. miesto - p. Zavadská Irena

Mesto Podolínec a Komisia kultúry a športu Vám ďakuje za zapojenie sa do súťaže a teší sa na spoluprácu v roku 2010.

RNDr. Emil Valek, PhD


Návšteva z Prešovského samosprávneho krajského úradu
28.9.2009

Návšteva z Prešovského samosprávneho krajského úradu

Dňa 18.9.2009 naše mestečko navštívil predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Primátor nášho mesta Ing. Daniel Marhevka prijal pána Chudíka vo svojej kancelárií na Mestskom Úrade približne o 13.30 hod. Najprv prebiehalo zvítanie sa a predstavovanie jednotlivých prítomných a následne vystúpenie p. primátora a predstavovanie histórie a krásy nášho mestečka. Keďže času bolo málo nasledovala diskusia v ktorej sa riešila problematika nášho mesta a to hlavne otázky v oblasti vojenských kasárni, ako aj problémy s Rómami a aj návrh primátora vyriešiť dopravnú situáciu ciest T. Vansovej a ulice Bernolákovej. Je potrebné tieto cesty zameniť a to takým spôsobom, že ulica Bernolákova bude hlavnou cestou a ulica T. Vansovej smerujúca na Námestie Mariánske bude vedľajšou cestou. Pán predseda VÚC v Prešove nášmu primátorovi prisľúbil pomoc a podieľanie sa na vyriešení všetkých problémov. Po ukončení tejto diskusie nasledovalo poďakovanie p. Chudíka za prijatie a že je veľmi rád, že mohol navštíviť a spoznať naše mesto. Nasledoval presun do areálu spoločnosti Polyform s. r. o. kde župana Prešovského kraja prijal pán Ivan Zajac konateľ firmy a ktorý všetkých previedol po firme a vysvetlil proces výroby polystyrénu. Po tejto prezentácii firmy nasledovalo slávnostné otvorenie cesty, ktorej úpravu financovalo VÚC Prešov.
autor: Július Hanečák


Posedenie pri guľáši
25.9.2009

Posedenie pri guľáši

Mesto Podolínec usporiadalo pre približne päťdesiat dôchodcov miestnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých posedenie pri guľáši v prekrásnom prírodnom prostredí na chate Kýčora.
Pozvanie dôchodcov prijal aj primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka, ktorý priamo pri posedení zodpovedal dôchodcom na otázky týkajúce sa mesta. Pri výbornom guľáši, ktorí im navarili lesníci mesta Podolínec a živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu sa príjemne zabávali. Posedenie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére krásneho slnečného babieho leta.


POĎAKOVANIE
14.9.2009

POĎAKOVANIE

Výbor základnej organizácie zväzu záhradkárov Ružový sad v Podolínci ďakuje spoluorganizátorom výstavy mestskej organizácii Slovenského červeného kríža v Podolínci, zástupcom mesta Podolínec za mediálnu a finančnú podporu a občanom mesta, ktorí svojimi výpestkami a prácou pomohli ku konaniu sa výstavy kvetov, zeleniny a ovocia, ktorá sa konala v dňoch 11.09.2009 a 12.09.2009.
Ďakujeme občanom mesta za návštevu výstavy, ktorou podporili organizátorov v ich aktivite.


Slávnostne zahájenie školského roku 2009/2010
7.9.2009

Slávnostne zahájenie školského roku 2009/2010

Dňa 2.9.2009 bol slávnostne zahájený nový školský rok 2009/2010.
Zahájenie sa začalo spoločnou sv. omšou o 8.30 hod. a po jej skončení sa za krásneho počasia zhromaždili pred zvonicou rodičia so svojimi ratolesťami, ktoré po prvýkrát nastúpili do základnej či materskej školy, ostatní žiaci, učitelia, zamestnanci školy, ako aj náhodne prechádzajúci občania.
Slávnostné zahájenie otvoril a prítomných privítal riaditeľ ZŠ a MŠ Podolínec Mgr. Jaroslav Seman, ktorý vo svojom príhovore informoval, že tesne pred prázdninami bola zahájená rekonštrukcia školy, ktorá sa podarila zrealizovať tak, aby sa nový školský rok mohol začať, hoci niektoré práce budú prebiehať aj počas vyučovania. Poďakoval sa pracovníkom školy za pomoc najmä pri upratovaní priestorov pred koncom prázdnin, poslancom MsZ a primátorovi mesta za zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, odsúhlasenie potrebných finančných prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie a zaželal žiakom a pracovníkom školy, aby sa vo vynovených priestoroch cítili čo najlepšie.
Potom primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka taktiež pozdravil všetkých prítomných, zaželal žiakom a učiteľom veľa úspechov vo vynovených priestoroch škôl, vyzdvihol prácu Mgr. Semana riaditeľa školy ako aj zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ p. Marhevkovej pri organizovaní prác počas rekonštrukcie, poďakoval tiež zamestnancom školy za pomoc pri prácach nad rámec svojich povinností a zaželal všetkým úspešný vstup do nového školského roku.
Nakoniec sa všetci žiaci, najmenší v sprievode svojich rodičov a triednych učiteľov vybrali do svojich tried, kde ich už čakali prvé úlohy do nového školského roku.

Informácie a niekoľko fotografií zo zrekonštruovaných priestorov :
Názov stavby : Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Podolínec
Investor stavby : Mesto Podolínec
Poskytnutá dotácia : 40 738 403,76 Sk /Opatrenie : 1.1.Infraštruktúra vzdelávania/


Všetkým zainteresovaným na IV. Vyšehradskom Maratóne !
29.6.2009

Všetkým zainteresovaným na IV. Vyšehradskom Maratóne !

Dovoľte, aby som sa aj takou to formou poďakoval všetkým účastníkom skončeného IV.Vyšehradského maratónu Podolínec - Rytro.

Svoje poďakovanie a obdiv by som chcel v prvom rade vysloviť všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného podujatia, ktoré pravdepodobne svojim profilom trate nemá v strednej Európe konkurenciu. Zároveň by som chcel zablahoželať víťazom jednotlivých kategórií a všetkých zároveň pozvať na ďalší jubilejný 5.ročník v r.2010.

Moje poďakovanie patrí ďalej aj všetkým sponzorom za ich príspevky či už finančné, materiálne alebo, ktoré poskytli v akejkoľvek podobe, bez ktorých by sa takéto veľké podujatie len ťažko mohlo uskutočniť.

Taktiež sa chcem poďakovať aj ostatným zúčastneným na tomto podujatí a to Policajnému zboru SR za zabezpečenie hladkého priebehu pretekov za plnej premávky na štátnych cestách, zdravotníckym pracovníkom, ktorí zabezpečili podujatie po zdravotnej stránke, jednotlivým obciam, Obvodnému úradu Stará Ľubovňa, mestu Stará Ľubovňa a ich obyvateľom, cez ktoré viedla trasa maratónu, za zabezpečenie občerstvovacích staníc a vytvorenie dobrej atmosféry okolo trate resp. obci Vyšné Ružbachy, kde sa pretekári schádzali a boli deň pred maratónom ubytovaní.

V neposlednom rade vyslovujem poďakovanie všetkým organizátorom tohto podujatia, najmä riaditeľovi maratónu Marekovi Tokarczykovi a jeho „pravej ruke“ na slovenskej strane Ladislavovi Šimkovi, ktorí svojou činnosťou zabezpečili hladký priebeh podujatia a aj ostatným, ktorých som tu nechtiac nespomenul a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na zabezpečení tohto podujatia.

V závere by som chcel vysloviť želanie, aby sme sa o rok takto stretli v ešte väčšom počte na jubilejnom 5.Vyšehradskom maratóne Podolínec-Rytro, na ktorý Vás všetkých týmto pozývam a taktiež pozývam na webovú stránku mesta Podolínec /www.podolinec.eu/ a oficiálnu stránku maratónu www.visegradmaraton.info, kde nájdete ďalšie informácie
o meste Podolínec a skončenom maratóne.


Ing.Daniel Marhevka
primátor mesta Podolínec


V Podolínci : jún 2009


IV.ročník medzinárodného Vyšehradského maratónu
19.6.2009

IV.ročník medzinárodného Vyšehradského maratónu

Túto nedeľu 21.júna 2009 sa v našom meste uskutoční štart štvrtého ročníka Vyšehradského maratónu. Po roku sa v našom meste opäť stretnú milovníci bežeckého športu z radov amatérov, ale aj množstvo aktívnych a kvalitných bežcov, aby si zmerali sily a preverili svoje schopnosti na veľmi náročnej trati z nášho mesta do Rytra – družobného mesta v Poľsku. Slávnostný štart maratónu sa uskutoční tradične na Námestí Mariánskom pred budovou Mestského úradu o 08.30 hod., kde pozývame všetkých priaznivcov tohto športu, ale aj ostatných občanov, aby prišli pozdraviť účastníkov maratónu, organizátorov podujatia, rozhodcov, zástupcov sponzorov a reklamných partnerov tohto medzinárodného podujatia, o ktoré prejavuje záujem čoraz viac pretekárov nielen zo Slovenska a Poľska , ale aj z iných krajín, o čom svedčí skutočnosť, že na tohoročný maratón sa doteraz prihlásilo najviac športovcov a to spolu 307 bežcov. Medzinárodná účasť sa oproti minulým rokom opäť rozšírila o účastníkov z ďalších krajín a to z Čiech, Lotyšska, Litvy, Veľkej Británie, Holandska, Talianska, Ukrajiny, Nemecka, Fínska čo svedčí o narastajúcej popularite a medzinárodného významu tohto podujatia, ktoré svojim profilom trate patrí medzi najťažšie maratóny v Európe. Po slávnostnom štarte pretekári prebehnú mestom do priestoru pred mestský cintorín, odkiaľ budú prevezení na ostrý štart ku krížu na Ružbašskom kopci.
Veríme, že svojou hojnou účasťou na slávnostnom či ostrom štarte, alebo po celej trase maratónu podporíte toto medzinárodné podujatie, ktoré si už získalo pevné miesto v medzinárodnom kalendári bežeckých podujatí.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov polície a organizátorov, nakoľko tieto preteky sa konajú na štátnej ceste I/77 bez prerušenia bežnej cestnej premávky.


V Podolínci súťažili deti z domovov
8.6.2009

V Podolínci súťažili deti z domovov

30. mája 2009 sa v Podolínci v DeD sv. K. Hofbauera uskutočnil 19.ročník športových hier detí z detských domovov Prešovského a Košického kraja. Na hrách sa zúčastnilo 160 detí z detských domovov. Športovalo sa v areáli Detského domova sv. K. Hofbauera, v areáli Základnej školy a na futbalovom ihrisku Mestského futbalového klubu v Podolínci.Domováci súťažili v deviatich atletických disciplínach / beh na 60m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, beh na 800m, beh na 1200m, beh na 1500m, štafeta 4 x 60m/ a v kolektívnych športoch- chlapci hrali  minifutbal a dievčatá  volejbal...


DEŇ MATIEK
13.5.2009

DEŇ MATIEK

Dňa 10.5.2009 sme v Podolínci oslávili "DEŇ MATIEK", ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci s Mestom Podolínec a ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.
Autor fotografií: RNDr. Emil V Á L E K .


Deň narcisov
22.4.2009

Deň narcisov

Dňa 17. apríla 2009 sa v našom meste uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka Dňa narcistov, ktorú už po trinásty krát organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom v meste Podolínec bola firma TOMAK s.r.o. zastúpená pánom Emilom Tomečkom. Do akcie sa zapojili inštitúcie pôsobiace v našom meste ako sú SOŠ sv. Klementa Hofbauera, predajne potravín pána Juraja Galajdu, pána Petra Smandru a AgroMilk, ZŠ s MŠ v Lomničke, členky miestneho spolku Slovenského červeného kríža.


Pridané fotografie z Veľkej noci
17.4.2009

Pridané fotografie z Veľkej noci

Do sekcie O Podolínci » Cirkev » Rímskokatolícka cirkev » Fotogaléria boli pridané fotografie z Veľkej noci. Fotografie poskytol PaedDr. ICLic. Ján Stašák.