Život v meste

Workshop cezhraničnej spolupráce
1.5.2010

Workshop cezhraničnej spolupráce

Dňa 30.4.2010 sa v našom mestečku uskutočnil Workshop cezhraničnej spolupráce miest Podolínec - Rytro, ktorý otvoril primátor mesta p. Ing. Daniel Marhevka a následne delegátka poľského mestečka Rytra. Históriou mesta Podolínec oboznámil pozvaných hostí a zúčastnených občanov pán JUDr. Kaleta. Témou Workshopu bola prezentácia firiem a podnikov sídliacich v našom meste, takisto aj prehliadka kultúrnych pamiatok. Pozvaní hostia a návštevníci podujatia boli príjemne prekvapení kultúrnym programom detí z Centra voľného času. Pre všetkých občanov nášho mesta bolo pripravené malé občerstvenie. Večer na záver vystúpila folklórna skupina Magura.


Výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“  a  o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste
5.10.2009

Výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste

Mesto Podolínec a Komisia kultúry a športu vyhlasujú výsledky 2. ročníka súťaže o „Najkrajší balkón resp. okno“ a o „Najkrajšiu predzáhradku“ v našom meste.

Hodnotiaca komisia:

• Marta Simoníková
• Anna Regecová
• Mgr. Zuzana Poľanská
• Mgr. Eduard Ferencko
• RNDr. Emil Valek, PhD.
• Jozef Klimek

Kategória : Najkrajší balkón

1. miesto - p. Kafková Edita
2. miesto - p. Ondková Mária
3. miesto - p. Maslejáková Anna

Kategória : Najkrajšia predzáhradka rodinného domu

1. miesto - p. Klimeková Mária
2. miesto - p. Laučík Ivan
3. miesto - p. Špirková Mária

Kategória : Najkrajšia predzáhradka bytového domu

1. miesto - p. Friedová Želmíra
2. miesto - p. Kovalčíková Mária
3. miesto - p. Zavadská Irena

Mesto Podolínec a Komisia kultúry a športu Vám ďakuje za zapojenie sa do súťaže a teší sa na spoluprácu v roku 2010.

RNDr. Emil Valek, PhD


Návšteva z Prešovského samosprávneho krajského úradu
28.9.2009

Návšteva z Prešovského samosprávneho krajského úradu

Dňa 18.9.2009 naše mestečko navštívil predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Primátor nášho mesta Ing. Daniel Marhevka prijal pána Chudíka vo svojej kancelárií na Mestskom Úrade približne o 13.30 hod. Najprv prebiehalo zvítanie sa a predstavovanie jednotlivých prítomných a následne vystúpenie p. primátora a predstavovanie histórie a krásy nášho mestečka. Keďže času bolo málo nasledovala diskusia v ktorej sa riešila problematika nášho mesta a to hlavne otázky v oblasti vojenských kasárni, ako aj problémy s Rómami a aj návrh primátora vyriešiť dopravnú situáciu ciest T. Vansovej a ulice Bernolákovej. Je potrebné tieto cesty zameniť a to takým spôsobom, že ulica Bernolákova bude hlavnou cestou a ulica T. Vansovej smerujúca na Námestie Mariánske bude vedľajšou cestou. Pán predseda VÚC v Prešove nášmu primátorovi prisľúbil pomoc a podieľanie sa na vyriešení všetkých problémov. Po ukončení tejto diskusie nasledovalo poďakovanie p. Chudíka za prijatie a že je veľmi rád, že mohol navštíviť a spoznať naše mesto. Nasledoval presun do areálu spoločnosti Polyform s. r. o. kde župana Prešovského kraja prijal pán Ivan Zajac konateľ firmy a ktorý všetkých previedol po firme a vysvetlil proces výroby polystyrénu. Po tejto prezentácii firmy nasledovalo slávnostné otvorenie cesty, ktorej úpravu financovalo VÚC Prešov.
autor: Július Hanečák


Posedenie pri guľáši
25.9.2009

Posedenie pri guľáši

Mesto Podolínec usporiadalo pre približne päťdesiat dôchodcov miestnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých posedenie pri guľáši v prekrásnom prírodnom prostredí na chate Kýčora.
Pozvanie dôchodcov prijal aj primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka, ktorý priamo pri posedení zodpovedal dôchodcom na otázky týkajúce sa mesta. Pri výbornom guľáši, ktorí im navarili lesníci mesta Podolínec a živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu sa príjemne zabávali. Posedenie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére krásneho slnečného babieho leta.


POĎAKOVANIE
14.9.2009

POĎAKOVANIE

Výbor základnej organizácie zväzu záhradkárov Ružový sad v Podolínci ďakuje spoluorganizátorom výstavy mestskej organizácii Slovenského červeného kríža v Podolínci, zástupcom mesta Podolínec za mediálnu a finančnú podporu a občanom mesta, ktorí svojimi výpestkami a prácou pomohli ku konaniu sa výstavy kvetov, zeleniny a ovocia, ktorá sa konala v dňoch 11.09.2009 a 12.09.2009.
Ďakujeme občanom mesta za návštevu výstavy, ktorou podporili organizátorov v ich aktivite.


Slávnostne zahájenie školského roku 2009/2010
7.9.2009

Slávnostne zahájenie školského roku 2009/2010

Dňa 2.9.2009 bol slávnostne zahájený nový školský rok 2009/2010.
Zahájenie sa začalo spoločnou sv. omšou o 8.30 hod. a po jej skončení sa za krásneho počasia zhromaždili pred zvonicou rodičia so svojimi ratolesťami, ktoré po prvýkrát nastúpili do základnej či materskej školy, ostatní žiaci, učitelia, zamestnanci školy, ako aj náhodne prechádzajúci občania.
Slávnostné zahájenie otvoril a prítomných privítal riaditeľ ZŠ a MŠ Podolínec Mgr. Jaroslav Seman, ktorý vo svojom príhovore informoval, že tesne pred prázdninami bola zahájená rekonštrukcia školy, ktorá sa podarila zrealizovať tak, aby sa nový školský rok mohol začať, hoci niektoré práce budú prebiehať aj počas vyučovania. Poďakoval sa pracovníkom školy za pomoc najmä pri upratovaní priestorov pred koncom prázdnin, poslancom MsZ a primátorovi mesta za zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu, odsúhlasenie potrebných finančných prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie a zaželal žiakom a pracovníkom školy, aby sa vo vynovených priestoroch cítili čo najlepšie.
Potom primátor mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka taktiež pozdravil všetkých prítomných, zaželal žiakom a učiteľom veľa úspechov vo vynovených priestoroch škôl, vyzdvihol prácu Mgr. Semana riaditeľa školy ako aj zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ p. Marhevkovej pri organizovaní prác počas rekonštrukcie, poďakoval tiež zamestnancom školy za pomoc pri prácach nad rámec svojich povinností a zaželal všetkým úspešný vstup do nového školského roku.
Nakoniec sa všetci žiaci, najmenší v sprievode svojich rodičov a triednych učiteľov vybrali do svojich tried, kde ich už čakali prvé úlohy do nového školského roku.

Informácie a niekoľko fotografií zo zrekonštruovaných priestorov :
Názov stavby : Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Podolínec
Investor stavby : Mesto Podolínec
Poskytnutá dotácia : 40 738 403,76 Sk /Opatrenie : 1.1.Infraštruktúra vzdelávania/


Všetkým zainteresovaným na IV. Vyšehradskom Maratóne !
29.6.2009

Všetkým zainteresovaným na IV. Vyšehradskom Maratóne !

Dovoľte, aby som sa aj takou to formou poďakoval všetkým účastníkom skončeného IV.Vyšehradského maratónu Podolínec - Rytro.

Svoje poďakovanie a obdiv by som chcel v prvom rade vysloviť všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného podujatia, ktoré pravdepodobne svojim profilom trate nemá v strednej Európe konkurenciu. Zároveň by som chcel zablahoželať víťazom jednotlivých kategórií a všetkých zároveň pozvať na ďalší jubilejný 5.ročník v r.2010.

Moje poďakovanie patrí ďalej aj všetkým sponzorom za ich príspevky či už finančné, materiálne alebo, ktoré poskytli v akejkoľvek podobe, bez ktorých by sa takéto veľké podujatie len ťažko mohlo uskutočniť.

Taktiež sa chcem poďakovať aj ostatným zúčastneným na tomto podujatí a to Policajnému zboru SR za zabezpečenie hladkého priebehu pretekov za plnej premávky na štátnych cestách, zdravotníckym pracovníkom, ktorí zabezpečili podujatie po zdravotnej stránke, jednotlivým obciam, Obvodnému úradu Stará Ľubovňa, mestu Stará Ľubovňa a ich obyvateľom, cez ktoré viedla trasa maratónu, za zabezpečenie občerstvovacích staníc a vytvorenie dobrej atmosféry okolo trate resp. obci Vyšné Ružbachy, kde sa pretekári schádzali a boli deň pred maratónom ubytovaní.

V neposlednom rade vyslovujem poďakovanie všetkým organizátorom tohto podujatia, najmä riaditeľovi maratónu Marekovi Tokarczykovi a jeho „pravej ruke“ na slovenskej strane Ladislavovi Šimkovi, ktorí svojou činnosťou zabezpečili hladký priebeh podujatia a aj ostatným, ktorých som tu nechtiac nespomenul a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na zabezpečení tohto podujatia.

V závere by som chcel vysloviť želanie, aby sme sa o rok takto stretli v ešte väčšom počte na jubilejnom 5.Vyšehradskom maratóne Podolínec-Rytro, na ktorý Vás všetkých týmto pozývam a taktiež pozývam na webovú stránku mesta Podolínec /www.podolinec.eu/ a oficiálnu stránku maratónu www.visegradmaraton.info, kde nájdete ďalšie informácie
o meste Podolínec a skončenom maratóne.


Ing.Daniel Marhevka
primátor mesta Podolínec


V Podolínci : jún 2009


IV.ročník medzinárodného Vyšehradského maratónu
19.6.2009

IV.ročník medzinárodného Vyšehradského maratónu

Túto nedeľu 21.júna 2009 sa v našom meste uskutoční štart štvrtého ročníka Vyšehradského maratónu. Po roku sa v našom meste opäť stretnú milovníci bežeckého športu z radov amatérov, ale aj množstvo aktívnych a kvalitných bežcov, aby si zmerali sily a preverili svoje schopnosti na veľmi náročnej trati z nášho mesta do Rytra – družobného mesta v Poľsku. Slávnostný štart maratónu sa uskutoční tradične na Námestí Mariánskom pred budovou Mestského úradu o 08.30 hod., kde pozývame všetkých priaznivcov tohto športu, ale aj ostatných občanov, aby prišli pozdraviť účastníkov maratónu, organizátorov podujatia, rozhodcov, zástupcov sponzorov a reklamných partnerov tohto medzinárodného podujatia, o ktoré prejavuje záujem čoraz viac pretekárov nielen zo Slovenska a Poľska , ale aj z iných krajín, o čom svedčí skutočnosť, že na tohoročný maratón sa doteraz prihlásilo najviac športovcov a to spolu 307 bežcov. Medzinárodná účasť sa oproti minulým rokom opäť rozšírila o účastníkov z ďalších krajín a to z Čiech, Lotyšska, Litvy, Veľkej Británie, Holandska, Talianska, Ukrajiny, Nemecka, Fínska čo svedčí o narastajúcej popularite a medzinárodného významu tohto podujatia, ktoré svojim profilom trate patrí medzi najťažšie maratóny v Európe. Po slávnostnom štarte pretekári prebehnú mestom do priestoru pred mestský cintorín, odkiaľ budú prevezení na ostrý štart ku krížu na Ružbašskom kopci.
Veríme, že svojou hojnou účasťou na slávnostnom či ostrom štarte, alebo po celej trase maratónu podporíte toto medzinárodné podujatie, ktoré si už získalo pevné miesto v medzinárodnom kalendári bežeckých podujatí.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov polície a organizátorov, nakoľko tieto preteky sa konajú na štátnej ceste I/77 bez prerušenia bežnej cestnej premávky.


V Podolínci súťažili deti z domovov
8.6.2009

V Podolínci súťažili deti z domovov

30. mája 2009 sa v Podolínci v DeD sv. K. Hofbauera uskutočnil 19.ročník športových hier detí z detských domovov Prešovského a Košického kraja. Na hrách sa zúčastnilo 160 detí z detských domovov. Športovalo sa v areáli Detského domova sv. K. Hofbauera, v areáli Základnej školy a na futbalovom ihrisku Mestského futbalového klubu v Podolínci.Domováci súťažili v deviatich atletických disciplínach / beh na 60m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, beh na 800m, beh na 1200m, beh na 1500m, štafeta 4 x 60m/ a v kolektívnych športoch- chlapci hrali  minifutbal a dievčatá  volejbal...


DEŇ MATIEK
13.5.2009

DEŇ MATIEK

Dňa 10.5.2009 sme v Podolínci oslávili "DEŇ MATIEK", ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci s Mestom Podolínec a ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera. Prinášame Vám pár záberov z tohto podujatia.
Autor fotografií: RNDr. Emil V Á L E K .


Deň narcisov
22.4.2009

Deň narcisov

Dňa 17. apríla 2009 sa v našom meste uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka Dňa narcistov, ktorú už po trinásty krát organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom v meste Podolínec bola firma TOMAK s.r.o. zastúpená pánom Emilom Tomečkom. Do akcie sa zapojili inštitúcie pôsobiace v našom meste ako sú SOŠ sv. Klementa Hofbauera, predajne potravín pána Juraja Galajdu, pána Petra Smandru a AgroMilk, ZŠ s MŠ v Lomničke, členky miestneho spolku Slovenského červeného kríža.


Pridané fotografie z Veľkej noci
17.4.2009

Pridané fotografie z Veľkej noci

Do sekcie O Podolínci » Cirkev » Rímskokatolícka cirkev » Fotogaléria boli pridané fotografie z Veľkej noci. Fotografie poskytol PaedDr. ICLic. Ján Stašák.


Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo) v meste Podolínec
6.4.2009

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (druhé kolo) v meste PodolínecÚčasť na voľbách v našom meste: 46 %

Volebný okrsok č.1 (Mestské kultúrne stredisko): 41 %
Volebný okrsok č.2 (Základná škola): 51 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 654 (59,9 %)
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 437 (40,1 %)

Spolu platných hlasov: : 1091


Zomrel vsdp. Jozef Pataky
29.3.2009

Zomrel vsdp. Jozef Pataky

Dňa 28.3.2009 zomrel vsdp. Jozef Pataky, ktorý pôsobil v Podolínci 24 rokov.


Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo) v meste Podolínec
23.3.2009

Výsledok hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky (prvé kolo) v meste PodolínecÚčasť na voľbách v našom meste: 41,5 %

Volebný okrsok č.1 (Mestské kultúrne stredisko): 37 %
Volebný okrsok č.2 (Základná škola): 46 %


Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1. Bollová Dagmar PaedDr. : 7 (0,7 %)
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. : 497 (50,6 %)
3. Martináková Zuzana : 67 (6,8 %)
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. : 15 (1,5 %)
5. Mikloško František RNDr. : 64 (6,5 %)
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. : 316 (32,1 %)
7. Sidor Milan PhDr., CSc. : 17 (1,8 %)

Spolu platných hlasov: : 983


Dobrá novina
31.12.2008

Dobrá novina

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.
Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období, koledníci Dobrej noviny z celého Slovenska, už po štrnásty raz vybrali ohlasovať radostnú zvesť o narodení malého Ježiška a stali sa tak poslami nádeje.
V našej farnosti Podolínec sa po tretí raz, chlapci a dievčatá v sprievode dospelých, vydali so spevom a koledami na perách zvestovať ten Boží zázrak. Tento rok sa do koledovania zapojilo 30 detí a 6 dospelých, ktorí boli podelení do troch skupín.
Túto radostnú zvesť ohlasovali v druhý vianočný sviatok, v 67. kresťanských rodinách a vyzbierali 17.683 slovenských korún. Tieto peniaze sme odoslali na účet Dobrej noviny (viac na www. dobranovina.sk). Dobrou novinou chceme dať nádej tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťami chudoby.
Ďakujeme všetkým ľuďom za finančnú pomoc, ale aj tým, ktorí nám pomohli, aby sa koledovanie mohlo uskutočniť aj v našej farnosti. Pán Boh zaplať.

M. Gužiaková
foto: RKFÚ


.:: Príchod Mikuláša ::.
6.12.2008

.:: Príchod Mikuláša ::.

S príchodom decembra sa priblížilo aj obdobie roka, na ktoré sa tešia najmä deti. Už sv. Mikuláš nám prináša predvianočnú atmosféru. Na námestie do Podolínca prišiel Mikuláš s čertom aj anjelom a spoločne s deťmi rozsvietili tradičný vianočný stromček. Príchod Mikuláša zabezpečilo Mesto Podolínec. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a MŠ.
Autor fotografií: Mgr. Eduard Ferencko, Milan Borzecký .


Nočné stretnutie so Sv. Pavlom
17.11.2008

Nočné stretnutie so Sv. Pavlom

Týždeň, ktorý v sebe ukrýva dátum 17. november je už po niekoľkýkrát na scéne diania v Rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku prežívaný ako Týždeň Cirkvi pre mládež.
V rámci spomenutého „Týždňa“ a Roka Sv. Pavla sa 17. 11. 2008 uskutočnila vo farskom kostole v Podolínci nočná mládežnícka akcia: ČÍTANIE LISTOV SV. APOŠTOLA PAVLA. Všetko sa to začalo v nedeľu o 23,30 hod. mládežníckou Eucharistickou adoráciou. Po jej skončení, zhruba od polnoci nastúpil nočný maratón v čítaní Listov Sv. apoštola Pavla, ktorý sa skončil ráno o 7,30 hod., kedy nasledovalo Eucharistické požehnanie a potom sv. omša.
Počas „čítania“ bola zároveň vystavená Sviatosť Oltárna. A tak každý, kto v sebe nedovolil usnuť porcií chuti po duchovnu a aj v nočnom čase vstúpil do chrámu, mohol sa pokloniť Eucharistickému Kristovi a zároveň, cez Pavlove listy počúvať Božie slovo a uvažovať o ňom.
Nočný život mladého človeka môže mať aj inú podobu.


Posedenie pri guľáši
29.9.2008

Posedenie pri guľáši

Pekný zážitok napriek daždivému počasiu mali dôchodcovia, ktorí sa zišli z príležitosti mesiaca október – mesiaca úcty k starším, na chate Kyčora. Pri výbornom guľáši, ktorí im navarili lesníci mesta Podolínec a živej hudbe Františka Urbanského a Pavla Skybu sa príjemne zabávali a posedeli pri dobrotách ktoré si pripravili. Každoročne takúto akciu zabezpečuje Mesto Podolínec. Pán primátor Ing. Daniel Marhevka pri tejto príležitosti sa zúčastňuje tohto milého posedenia. Posedenie prebehlo vo veľmi dobrej atmosfére a dôchodcovia rozprávali aj o problémoch ktoré ich ťažia ako občanov i dôchodcov mesta.


Poľovnícky deň mesta Podolínec
24.9.2008

Poľovnícky deň mesta Podolínec

Nedeľa 21.9.2008 sa v Podolínci aj tento rok niesla v znamení poľovníckych svätohubertských slávností a tradícií. V spojení poľovníckych združení JAVOR Podolínec, POĽANA Nižné Ružbachy, Mesta Podolínec a štátnych lesov TANAP-u sa opäť podarilo zorganizovať „Poľovnícky deň mesta Podolínec“.
Slávnosť sa začala svätou omšou v rim. kat. kostole a pokračovala v kultúrnom stredisku mesta. Štátne lesy TANAP-u prezentovali nádhernú prírodu a chránenú faunu a flóru nášho najstaršieho národného parku. Počasie bolo síce upršané, no aj napriek tomu sa tohto podujatia zúčastnilo aj tento rok mnoho ľudí.
Program poľovníckeho dňa bol spestrený výborným poľovníckym guľášom, hudobnou veselicou v podaní Františka Urbanského a hudobnou skupinou "COUNTRY STEP" z Ružomberka.
Zúčastnení si mohli pozrieť aj nádherné poľovnícke trofeje, ktoré tu vystavovalo naše poľovnícke združenie JAVOR.
Autori fotografií: Hanečák Ján, Tišáková Irena