Život v meste

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
21.10.2014

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov...


Výročná schôdza MS SČK Podolínec
27.3.2014

Výročná schôdza MS SČK Podolínec

V poslednú fašiangovú sobotu (1.3.2014) sa v priestoroch MsKS konala výročná schôdza MS SČK Podolínec so svojimi členmi a darcami krvi. Hlavným cieľom bolo prejaviť úctu darcom krvi.


Úcta k starším 2013
5.10.2013

Úcta k starším 2013

Komisia kultúry a športu a mesto Podolínec pripravili pre našich dôchodcov v meste kultúrno-zábavný program. Posedenie otvoril pán Czomor, kde privítal všetkých dôchodcov a primátorku mesta p.Bachledovú.


Čítanie s prváčikmi
2.7.2013

Čítanie s prváčikmi

„Sľuby sa predsa musia plniť!“... taká bola výzva pani primátorky, ktorá privítala prváčikov na predprázdninovom čítaní v knižnici. Hoci bolo už tesne pred prázdninami a prváčikovia sa už tešili aj tak na výlety, splnili si svoju úlohu a ukázali pani primátorke, ako pekne sa naučili čítať.


Privítanie nového roku 2013
4.1.2013

Privítanie nového roku 2013

Už tradične v našom meste vítame Nový rok slávnostným ohňostrojom a novoročným punčom. Ináč to nebolo ani na prelome rokov 2012 – 2013. Na námestí sa stretlo cca 500 obyvateľov mesta a tak vytvorili jednu veľkú „podolínsku rodinu“, ktorá si symbolom podania ruky spoločne zaželala úspešné prežitie roku 2013.


Podolínsky kalendár na rok 2013
2.1.2013

Podolínsky kalendár na rok 2013

Vážení spoluobčania, mesto Podolínec Vám tak, ako po minulé roky aj tento rok venuje malú pozornosť v podobe kalendára s vyznačením dôležitých termínov vývozu domového a separovaného odpadu, ako aj termíny platieb miestnych daní a poplatkov a v neposlednom rade aj dátumy rôznych kultúrnych a športových podujatí pripravovaných v roku 2013.


Október – mesiac úcty k starším
7.11.2012

Október – mesiac úcty k starším

24.10.2012 sa v našom MsKS v popoludňajších hodinách konalo kultúrne podujatie, ktoré organizátori a účinkujúci pripravili s láskou ako darček pre seniorov. Popoludnie seniorom svojím vystúpením spríjemnili žiaci ZŠ s MŠ v Podolínci, žiaci ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, deti z DeD sv. Klementa Hofbauera a žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Podolínci. Po kultúrnom programe nasledovala zábava a malé občerstvenie.


Záhradkárska výstava výpestkov
26.9.2012

Záhradkárska výstava výpestkov

Vážení občania, výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov ďakuje mestu Podolínec, riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou Podolínec, Ing.Anne Andrejovskej a ďalším zamestnancom a žiakom školy, občanom mesta p.Jánovi Reľovskému, Jozefovi Dlubačovi, Gerardovi Reľovskému, a p.Márii Malecovej, členom základnej organizácie zväzu záhradkárov...


Poďakovanie sponzorom
6.6.2012

Poďakovanie sponzorom

Dobrovoľný hasičský zbor v Podolínci sa chce poďakovať sponzorom, ktorí pomohli zorganizovať akciu "Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici":
PILSBERG s.r.o., Polyform s.r.o., www.kumran.sk, Prometeus-SL s.r.o., Mesto Podolínec, Peter Smandra - POD GAŠTANOM, Potraviny Juraj Galajda, Dušan Borovský, Jozef Bilák, Gabriela Rohaľová, Jozef Compeľ, Jarmila Hanečaková, Eduard Ferencko, Ján Smandra, Pavol Šugerek.


Podolínski hasiči pripravili pre deti zábavno-športový program
3.6.2012

Podolínski hasiči pripravili pre deti zábavno-športový program

Podolínec 3. júna (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Podolínca pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici. Dobrovoľní hasiči z Podolínca, Krížovej Vsi, Novej Ľubovne, Hniezdneho, Podegrodzia a profesionáli zo Starej Ľubovne prešli so zapnutými sirénami na úvod podujatia podolínskym námestím. Okrem spoznávania hasičskej techniky mohli deti súťažiť v striekaní striekačkou na terč a bojovali o najkratší čas v prenášaní prúdnic a hadíc.


Hasiči z Podolínca zasahovali v miestnej materskej škole
8.5.2012

Hasiči z Podolínca zasahovali v miestnej materskej škole

V stredu 3.5.2012 o 10:00 zasahovali hasiči z Podolínca v miestnej materskej škole, kde bolo po ich príchode riziko požiaru od rozžiarených detských očí, ktoré ich už nedočkavo vyčkávali na školskom dvore.

Deti boli oboznámené s náročnou prácou hasičov, tí im ukázali svoju techniku, vybavenie, oblečenie hasiča. Samozrejme nezabudli na ukážky hasenia ohňa vodou.


Informačná výchova
12.4.2012

Informačná výchova

Marec máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. V tomto mesiaci v sprievode pedagógov prichádzajú do knižnice triedy detí z materskej a základnej školy.
Vo štvrtok, 15. 3. 2012, navštívili Mestskú knižnicu v Podolínci deti zo školskej družiny spolu s pani učiteľkami p. Irenou Kubinskou a Jitkou Kafkovou.


Detská návšteva na Mestskom úrade
28.3.2012

Detská návšteva na Mestskom úrade

Deti zo Základnej školy s materskou školou v Podolínci absolvovali v pondelok 26. marca 2012 exkurziu na tunajšom Mestskom úrade, kde ich privítala primátorka mesta.
Následne na to prešli žiaci druhého ročníka spolu s prednostom úradu všetky oddelenia, kde im bola prezentovaná práca a činnosti, ktoré Mestský úrad vykonáva.


Uvítanie detí do života
26.3.2012

Uvítanie detí do života

Mesto Podolínec sa z iniciatívy primátorky mesta Mgr. Ivety Bachledovej a jej zástupcu Bc. Jána Smandru vrátilo k milej tradícii „uvítania detí do života“.
Symbolicky tieto deti – narodené v roku 2011, uvítala primátorka mesta vo veľkej zasadačke Mestského úradu, kde sa často, no pri iných príležitostiach rozhoduje o osude mesta. Toto miesto sa teda na chvíľu zmenilo a stalo sa miestom oslavy nového života na našom území.


Mladí hasiči - prvý ročník súťaže o "MAJSTRA ŠKOLY"
29.2.2012

Mladí hasiči - prvý ročník súťaže o "MAJSTRA ŠKOLY"

Dnes 29.2.2012 sa na základnej škole v Podolínci konala hasičská súťaž jednotlivcov o majstra školy.
Súťaž sa konala pod záštitou riaditeľa základnej školy p. Mgr. Jaroslava Semana a DHZ Podolínec.
Ty najlepší z mladých hasičov si dnes zmerali svoje sily na tohtoročnom 1. ročníku tejto súťaže.


PRAVÁ SLOVENSKÁ ZABÍJAČKA  2011
28.11.2011

PRAVÁ SLOVENSKÁ ZABÍJAČKA 2011

Je studené zahmlené ráno 19. novembra, pol siedmej. Nad areálom kultúrneho domu sa vznáša dym a para z kotlov. Poľovníci chystajú jelení guľáš. Prasiatko v koryte obára mäsiar so svojimi pomocníkmi, na grile sa točí jahňa. ČO SA TO TAM DEJE??? Veď pravá slovenská zabíjačka! V našom meste sa takáto akcia koná po prvý krát.


Úcta k starším
7.11.2011

Úcta k starším

STAROBA JE VÝZVA. STARNUTIE PRICHÁDZA POMALY, NENÁPADNE. TAK AKO KONČÍ LETO A PRICHÁDZA JESEŇ. NEDÁ SA TOMU VYHNÚŤ. SEM-TAM NIEČO BOLÍ, OBJAVÍ SA VRÁSKA, SKôR ČI NESKôR OBELEJÚ VLASY. ČLOVEK SA OCITNE V JESENI ŽIVOTA A V SPOMIENKÁCH SA OBZERÁ DO MINULOSTI.


Výstava výpestkov 2011
29.9.2011

Výstava výpestkov 2011

Výbor základnej organizácie zväzu záhradkárov Ružový sad v Podolínci ďakuje spoluorganizátorom výstavy a občanom mesta, ktorí svojimi výpestkami a prácou pomohli ku konaniu sa výstavy kvetov, zeleniny a ovocia v dňoch 16.09.2011 a 17.09.2011. Ďakujeme občanom mesta za návštevu výstavy, ktorou podporili organizátorov v ich aktivite.


Stretnutie dôchodcov pri guľáši
18.9.2011

Stretnutie dôchodcov pri guľáši

Združenie dôchodcov mesta Podolínec s podporou mesta Podolínec pripravilo pre svojich členov aj tento rok už tradičné stretnutie pri guľáši.
Dôchodcovia si okrem iného pochutili na chutne pripravenom guľáši. Stretnutia sa zúčastnilo veľa členov, vďaka čomu počas celého dňa pri ideálnom počasí prevládala príjemná atmosféra, dobrá nálada a spev sprevádzaný harmonikou.


Oslava SNP - kladenie vencov
31.8.2011

Oslava SNP - kladenie vencov

Aj tento rok sa pri pomníku padlých hrdinov na podolínskom Mariánskom námestí konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania.

Na počesť padlým v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944 je venovaná každoročne koncom augusta pietna spomienka spojená s kladením vencov k pamätníku na námestí. Aj tento rok im vzdali poctu na čele s vedením mesta a pamätníkmi na túto udalosť.

„Každý vojenský konflikt je hraničnou situáciou, pretože človeka konfrontuje s nebezpečenstvom ohrozenia jeho vlastného života či života jeho blízkych. Prináša bolestné zážitky a skúsenosti, ktoré človeka od základu menia.

Nastavenia cookies