Život v meste

Záhradkárska výstava výpestkov
26.9.2012

Záhradkárska výstava výpestkov

Vážení občania, výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov ďakuje mestu Podolínec, riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou Podolínec, Ing.Anne Andrejovskej a ďalším zamestnancom a žiakom školy, občanom mesta p.Jánovi Reľovskému, Jozefovi Dlubačovi, Gerardovi Reľovskému, a p.Márii Malecovej, členom základnej organizácie zväzu záhradkárov...


Poďakovanie sponzorom
6.6.2012

Poďakovanie sponzorom

Dobrovoľný hasičský zbor v Podolínci sa chce poďakovať sponzorom, ktorí pomohli zorganizovať akciu "Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici":
PILSBERG s.r.o., Polyform s.r.o., www.kumran.sk, Prometeus-SL s.r.o., Mesto Podolínec, Peter Smandra - POD GAŠTANOM, Potraviny Juraj Galajda, Dušan Borovský, Jozef Bilák, Gabriela Rohaľová, Jozef Compeľ, Jarmila Hanečaková, Eduard Ferencko, Ján Smandra, Pavol Šugerek.


Podolínski hasiči pripravili pre deti zábavno-športový program
3.6.2012

Podolínski hasiči pripravili pre deti zábavno-športový program

Podolínec 3. júna (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Podolínca pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Deň otvorených dverí v Hasičskej zbrojnici. Dobrovoľní hasiči z Podolínca, Krížovej Vsi, Novej Ľubovne, Hniezdneho, Podegrodzia a profesionáli zo Starej Ľubovne prešli so zapnutými sirénami na úvod podujatia podolínskym námestím. Okrem spoznávania hasičskej techniky mohli deti súťažiť v striekaní striekačkou na terč a bojovali o najkratší čas v prenášaní prúdnic a hadíc.


Hasiči z Podolínca zasahovali v miestnej materskej škole
8.5.2012

Hasiči z Podolínca zasahovali v miestnej materskej škole

V stredu 3.5.2012 o 10:00 zasahovali hasiči z Podolínca v miestnej materskej škole, kde bolo po ich príchode riziko požiaru od rozžiarených detských očí, ktoré ich už nedočkavo vyčkávali na školskom dvore.

Deti boli oboznámené s náročnou prácou hasičov, tí im ukázali svoju techniku, vybavenie, oblečenie hasiča. Samozrejme nezabudli na ukážky hasenia ohňa vodou.


Informačná výchova
12.4.2012

Informačná výchova

Marec máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. V tomto mesiaci v sprievode pedagógov prichádzajú do knižnice triedy detí z materskej a základnej školy.
Vo štvrtok, 15. 3. 2012, navštívili Mestskú knižnicu v Podolínci deti zo školskej družiny spolu s pani učiteľkami p. Irenou Kubinskou a Jitkou Kafkovou.


Detská návšteva na Mestskom úrade
28.3.2012

Detská návšteva na Mestskom úrade

Deti zo Základnej školy s materskou školou v Podolínci absolvovali v pondelok 26. marca 2012 exkurziu na tunajšom Mestskom úrade, kde ich privítala primátorka mesta.
Následne na to prešli žiaci druhého ročníka spolu s prednostom úradu všetky oddelenia, kde im bola prezentovaná práca a činnosti, ktoré Mestský úrad vykonáva.


Uvítanie detí do života
26.3.2012

Uvítanie detí do života

Mesto Podolínec sa z iniciatívy primátorky mesta Mgr. Ivety Bachledovej a jej zástupcu Bc. Jána Smandru vrátilo k milej tradícii „uvítania detí do života“.
Symbolicky tieto deti – narodené v roku 2011, uvítala primátorka mesta vo veľkej zasadačke Mestského úradu, kde sa často, no pri iných príležitostiach rozhoduje o osude mesta. Toto miesto sa teda na chvíľu zmenilo a stalo sa miestom oslavy nového života na našom území.


Mladí hasiči - prvý ročník súťaže o "MAJSTRA ŠKOLY"
29.2.2012

Mladí hasiči - prvý ročník súťaže o "MAJSTRA ŠKOLY"

Dnes 29.2.2012 sa na základnej škole v Podolínci konala hasičská súťaž jednotlivcov o majstra školy.
Súťaž sa konala pod záštitou riaditeľa základnej školy p. Mgr. Jaroslava Semana a DHZ Podolínec.
Ty najlepší z mladých hasičov si dnes zmerali svoje sily na tohtoročnom 1. ročníku tejto súťaže.


PRAVÁ SLOVENSKÁ ZABÍJAČKA  2011
28.11.2011

PRAVÁ SLOVENSKÁ ZABÍJAČKA 2011

Je studené zahmlené ráno 19. novembra, pol siedmej. Nad areálom kultúrneho domu sa vznáša dym a para z kotlov. Poľovníci chystajú jelení guľáš. Prasiatko v koryte obára mäsiar so svojimi pomocníkmi, na grile sa točí jahňa. ČO SA TO TAM DEJE??? Veď pravá slovenská zabíjačka! V našom meste sa takáto akcia koná po prvý krát.


Úcta k starším
7.11.2011

Úcta k starším

STAROBA JE VÝZVA. STARNUTIE PRICHÁDZA POMALY, NENÁPADNE. TAK AKO KONČÍ LETO A PRICHÁDZA JESEŇ. NEDÁ SA TOMU VYHNÚŤ. SEM-TAM NIEČO BOLÍ, OBJAVÍ SA VRÁSKA, SKôR ČI NESKôR OBELEJÚ VLASY. ČLOVEK SA OCITNE V JESENI ŽIVOTA A V SPOMIENKÁCH SA OBZERÁ DO MINULOSTI.


Výstava výpestkov 2011
29.9.2011

Výstava výpestkov 2011

Výbor základnej organizácie zväzu záhradkárov Ružový sad v Podolínci ďakuje spoluorganizátorom výstavy a občanom mesta, ktorí svojimi výpestkami a prácou pomohli ku konaniu sa výstavy kvetov, zeleniny a ovocia v dňoch 16.09.2011 a 17.09.2011. Ďakujeme občanom mesta za návštevu výstavy, ktorou podporili organizátorov v ich aktivite.


Stretnutie dôchodcov pri guľáši
18.9.2011

Stretnutie dôchodcov pri guľáši

Združenie dôchodcov mesta Podolínec s podporou mesta Podolínec pripravilo pre svojich členov aj tento rok už tradičné stretnutie pri guľáši.
Dôchodcovia si okrem iného pochutili na chutne pripravenom guľáši. Stretnutia sa zúčastnilo veľa členov, vďaka čomu počas celého dňa pri ideálnom počasí prevládala príjemná atmosféra, dobrá nálada a spev sprevádzaný harmonikou.


Oslava SNP - kladenie vencov
31.8.2011

Oslava SNP - kladenie vencov

Aj tento rok sa pri pomníku padlých hrdinov na podolínskom Mariánskom námestí konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania.

Na počesť padlým v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944 je venovaná každoročne koncom augusta pietna spomienka spojená s kladením vencov k pamätníku na námestí. Aj tento rok im vzdali poctu na čele s vedením mesta a pamätníkmi na túto udalosť.

„Každý vojenský konflikt je hraničnou situáciou, pretože človeka konfrontuje s nebezpečenstvom ohrozenia jeho vlastného života či života jeho blízkych. Prináša bolestné zážitky a skúsenosti, ktoré človeka od základu menia.


Výstava bylín
23.8.2011

Výstava bylín

Zaujímavú výstavu bylín pripravili 19.8.-20.8.2011 v Podolínci naši dôchodcovia.
Byliny z našich lúk a záhrad ako Nechtík lekársky, Lipkavec pravý, Cesnak medvedí , Petržlen záhradný a iné si prišlo obzrieť množstvo ľudí, ktorí si výstavu nenechali ujsť.


Dni mesta Podolínec 2011
26.7.2011

Dni mesta Podolínec 2011

Podolínec má za sebou prvý ročník krásneho podujatia Dni mesta Podolínec, ktoré prebiehalo v dňoch 22.7.-24.7.2011. Pre všetkých návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program plný hudby, tanca, zábavy i spomienkami na históriu mesta. V úvodný deň, si diváci pozreli dobový sprievod, vypočuli históriu mesta v podaní p. Števika, goralskú skupinu, ľudového rozprávača úspešnú skupinu Slovak Tango a na záver si všetci užili diskotéku pod holým nebom.


Ďalšia čierna skládka odpadu
14.7.2011

Ďalšia čierna skládka odpadu

Dňa 13. júla 2011 medzi 10.00 hod. a 11.00 hod. nám opätovne niekto z našich spoluobčanov „skrášlil“ ulicu Kláštornú. Opäť sa nenašli svedkovia, ktorí by niečo videli. Táto čierna skládka odpadu sa preto musela odstrániť na náklady mesta, čo znamená že sa na to poskladali všetci naši občania. Netreba sa pre to čudovať, keď nám o rok budú zvýšené poplatky za odvoz a likvidáciu smetí. A to len preto, že keď vidíme niekoho sypať protizákonne odpad na miesta kde je to VZN mesta č. 3/2008 zakázané, slepo to tolerujeme, zakrývame si oči s tým, že nás sa to netýka. Ale v konečnom dôsledku financie, ktoré mohli slúžiť na skrášlenie mesta a na iné verejnosti prospešné účely budú vynaložené na likvidovanie čiernych skládok odpadov.


Minister Jozef Mihál v Podolínci
24.6.2011

Minister Jozef Mihál v Podolínci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál navštívil 24. júna 2011 Mesto Podolínec. Účelom návštevy bola prezentácia práce aktivačných pracovníkov a ľudí zamestnaných na tzv. §50j - Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.


Čierne skládky odpadov
22.6.2011

Čierne skládky odpadov

Aj takáto je úroveň niektorých našich spoluobčanov, ktorí majú environmentálne cítenie stále na veľmi nízkej úrovni. Čierne skládky vznikajú vynášaním rôzneho typu odpadu do prírody na miesto mimo odpadových nádob a nádob separovaného zberu. Niektorí občania zakladajú čierne skládky, aj napriek tomu, že v našom meste máme zabezpečený pravidelný odvoz separovaného zberu a odvoz domového odpadu. Likvidáciu čiernych skládok v konečnom dôsledku zaplatia všetci občania, pretože sa cena jej likvidácie premietne v nákladoch na vývoz a zber odpadu.


Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici
7.6.2011

Deň otvorených dverí na Hasičskej zbrojnici

V tento deň sme venovali pozornosť hlavne naším najmenším, ktorým sme sa snažili priblížiť prácu dobrovoľných hasičov. Pre deti bolo vytvorených niekoľko športových disciplín (striekanie na terč s vodou, hasenie ohňa pomocou džberovej striekačky, streľba zo vzduchovky, preťahovanie sa lanom a maľovanie postavy hasiča očami deti ). No a nezabudli sme ani na ostatných priaznivcov, pre ktorých bolo pripravené občerstvenie a chutný guláš.


Prvé výročie povodne v Podolínci
4.6.2011

Prvé výročie povodne v Podolínci

V priebehu týždňa sa Slovensko zmenilo na jednu veľkú vodnú nádrž. Nepretržité dažde a následné povodne vyhnali mnoho ľudí z domov, brali im ich majetky ba aj životy. Ostalo im len zúfalstvo, veľké škody, ruiny domov, do ktorých sa nedalo vrátiť a oči pre plač.
Aj naše mestečko Podolínec bolo zasiahnuté povodňou. Dňa 4. 6. 2010 v nočných hodinách sa vylial potok pri škole. V skorých ranných hodinách sa pretrhla hrádza, rieka Poprad sa vybrežila a zaplavila veľkú časť nášho mesta.

Veľké škody, ktoré povodeň napáchala sa odstraňujú dodnes.