O Podolínci

Prispejte 2 % z Vašich daní pre mládež v MŠK Podolínec

Aj tento rok môžete venovať dve percentá z Vašich daní mládeži v MESTSKOM ŠPORTOVOM KLUBE V PODOLÍNCI

K poukázaniu dane stačia štyri jednoduché kroky:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, ktoré si môžete stiahnuť na tejto stránke.
  3. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite alebo doručte formuláre daňovému úradu v Starej Ľubovni , alebo tlačivá odovzdajte členom výboru MŠK.


    Za každý príspevok ďakujeme.


    MŠK PODOLÍNEC

 

Nastavenia cookies