O Podolínci

Prispejte 2 % z Vašich daní pre mládež v MŠK Podolínec

Mestský športový klub Podolínec - logo

Mestský športový klub Podolínec podporuje svojou činnosťou aj rozvoj mládežníckeho futbalu v Podolínci s cieľom zvýšiť počet športujúcich detí i vyhľadávať talenty a tento rok sa uchádza o príspevok 2 % z dane.

Buďte aj Vy súčasťou podpory mládeže v Podolínci a venujte 2 % pre Mestský športový klub Podolínec, Nám. Mariánske 3, IČO 422 38 692.

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Stará Ľubovňa, číslo účtu: 3115718657 / 0200.

Pozn.: Vaše 2 % nie sú sumou navyše, sú časťou Vášho povinného odvodu. Vaším rozhodnutím ich len účelovo presmerujete.

 ĎAKUJEME

Ing. Ján Smandra - Mestský športový klub