Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 180007 4.5.2018 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing. Viliam Čech 34347470  16,540.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 180012 8.6.2018 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing. Viliam Čech 34347470  23,204.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 180072 30.11.2018 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing. Viliam Čech 34347470  13,345.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7134310223 25.9.2012 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1,357.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7308563146 3.11.2016 12 b.j. Sládkovičova 376 a 12 b.j. Sv. Anny 282 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  2,122.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00002240002775 9.8.2019 El. energia, spoločné priestory - Sv. Anny 784/81,82 Východoslovenská energetika, a. s. 44483767  74.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000632019 28.2.2019 Reklamné služby Centrálny vestník organizáciií s.r.o. 46916903  241.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0001012019 25.2.2019 Reklamné služby Register obchodných spoločností s. r. o. 46440305  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0002240002775 13.5.2019 Elektrická energia - Sv. Anny 784/81, 82 Východoslovenská energetika, a. s. 44483767  74.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0008372018 10.12.2018 Reklamné služby Register obchodných spoločností s. r. o. 46440305  240.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 001/2016 2.7.2016 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490   
Detail Faktúra došlá 00102012 2.5.2012 Farba na sokel MsKS Baláž Jozef - VMV stavby a obchod 44578903  41.09 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 00118 30.8.2018 nájomná zmluva na pozemky -"Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta" Slovenský vodohospodársky podnik 36022047   
Detail Faktúra došlá 0011882017 11.8.2017 Reklamné služby - balík Profesional Profesionálny regester s.r.o. 46938079  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00137994 23.11.2017 kancelárske potreby NATIONAL PEN   144.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 00151113 23.10.2018 Nákup pier NATIONAL PEN   144.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 001526 8.7.2015 prepravné osôb - maratón BUS KARPATY spol. s.r.o. 31693113  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001626 2.7.2015 preprava osôb - maratón BUS KARPATY spol. s.r.o. 31693113  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.2.2011 telefonné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  189.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 24.2.2011 mobil Orange Slovensko, a. s. 35697270  1.00 EUR 
Nastavenia cookies