Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 122/2011/I.Q 10.1.2011 Kúpno-predajná zmluva Pilex Slovakia s.r.o. 36042781   
Detail Zmluva Odberateľská 1/2011 17.1.2011 Kúpno - predajná zmluva Chpláň Ján 17122724   
Detail Zmluva Odberateľská 2/2011 19.1.2011 Kúpno - predajná zmluva Jaroslav Mruk 34312781   
Detail Zmluva Odberateľská 3/2011 19.1.2011 Kúpno-predajná zmluva JS plus,s.r.o 36773735   
Detail Zmluva Odberateľská 4/2011 19.1.2011 Kúpno-predajná zmluva Čerevka Peter 10683968   
Detail Faktúra došlá 411201368 27.1.2011 Faktúra za vodné a stočné VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968  279.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2010017 3.2.2011 pohonné hmoty AMI-FUEL, s.r.o. 45657548  168.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20105033 3.2.2011 separovaný zber EKOS 36168475  1,282.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011003 3.2.2011 stravné lístky dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  1,900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190000052 3.2.2011 stravné lístky zamestnaci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100314 3.2.2011 webhosting NET TRADE 0036216461  71.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20105127 3.2.2011 vývoz VOK EKOS, spol. s.r.o. 36168475  132.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 718312011 3.2.2011 publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20105241 3.2.2011 vývoz VOK EKOS, spol. s.r.o. 36168475  234.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4721952938 3.2.2011 za telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469  373.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 4721952921 3.2.2011 Antrivirus Mail Box Slovak Telekom, a.s. 35763469  0.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590081567 3.2.2011 pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s. 31322832  47.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 20105210 3.2.2011 za vývoz TDO december 2010 EKOS, spol. s.r.o. 36168475  3,616.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 311001 3.2.2011 revízia EZS Esprit Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  646.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740 3.2.2011 Fa za el. energiu Východoslovenská energetika a.s. 36211222  9,167.77 EUR 
Nastavenia cookies