Mgr.art. Kamil Kozub

Ak mám odpovedať na otázku, kto je Kamil Kozub, určite poviem pravdu, ak budem konštatovať, že je to úspešný začínajúci mladý maliar, ktorý len nedávno (jún 2006) ukončil štúdium v Ateliéri maľby (prof. Ján Berger) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho diplomová práca mala po každej stránke „pitoreskné“ znaky.

 

          Súbor malieb na plátne pozostával z 92 obrázkov rozmerov 20x30 cm a tak i názov tohto súboru autor označil „20 X 30“. Úspešnosť diplomovej práce Kamila Kozuba potvrdila Cena rektora VŠVU za najlepšiu diplomovú prácu v odboroch voľných umení v roku 2006.

Úspech neraz prináša ďalšiu pozornosť, a tak sa ocitol Kozub medzi pätnástimi najlepšími európskymi absolventmi vysokých výtvarných škôl na prvej medzinárodnej výstave START POINT 2006 v českej renomovanej galérii Sýpka a hrad Klenová.

           Kamil Kozub nie je maliarom s utkvelou predstavou, a tak by sme popri spomínanom súbore obrázkov malých rozmerov mohli nájsť obrazy väčšie i celkom veľké. Rozmer obrazu je dôležitý, lebo je súčasťou funkčnosti, ale určite nie je vecou prvej váhy. Tým, čo doteraz zjednocovalo Kozubovu prácu je jeho zreteľné uprednostňovanie námetu ľudskej figúry, alebo portrétu.

          Taktiež v diplomovej práci sa stal častým a dôležitým námetom a motívom. Denníkové „zapisovanie“, alebo aby som bol presnejší „prepisovanie“ (transformovanie, transponovanie...) zaujímavých, prevažne fotografických, správ do živého a nesmierne osobitého jazyka maľby, nesie predovšetkým bohatú škálu výrazových znakov.

          Kozub sa tu predstavuje ako maliar so skvelou a typicky maliarskou predstavivosťou, schopnosťou intenzívneho prepisu vecí obecných, vecí všeobecne známych do pozoruhodného stavu intímneho priblíženia.

          Zjednocuje to, čo je blízke, známe, osobné, či celkom intímne s tým, čo poznáme len z dištancu, ako napr. osoby celkom „svetové“. Ľudia, zvieratá, krajiny, či interiéry nadobúdajú živý rytmus, približujú sa k nám cez zrak, ale i cez dotykové kvality a najmä bezprostrednosť výrazu.

Rád by som ešte zdôraznil niečo, čo je celkom rovnocenné spomínanej maliarskej predstavivosti. Je to maliarska vynachádzavosť, bez ktorej by ani tá najzaujímavejšia predstava, alebo fantastická situácia, či zobrazená scéna nemala potrebnú silu, ani kvalitu.

       29.10. 2006 Prof. Ján Berger

Publikované: 2.5.2007 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies