Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 112/2011/III.Q 6.7.2011 Kúpno-predajná zmluva PILEX SLOVAKIA s.r.o. 36042781   
Detail Zmluva Odberateľská 1/2011 17.1.2011 Kúpno - predajná zmluva Chpláň Ján 17122724   
Detail Zmluva Odberateľská 2/2011 19.1.2011 Kúpno - predajná zmluva Jaroslav Mruk 34312781   
Detail Zmluva Odberateľská 3/2011 19.1.2011 Kúpno-predajná zmluva JS plus,s.r.o 36773735   
Detail Zmluva Odberateľská 4/2011 19.1.2011 Kúpno-predajná zmluva Čerevka Peter 10683968   
Detail Zmluva Odberateľská 122/2011/I.Q 10.1.2011 Kúpno-predajná zmluva Pilex Slovakia s.r.o. 36042781   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 11.3.2011 Zmluva o dielo Peter Hudáček 37169211   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2011 11.3.2011 Zmluva o dielo Štefan Krišanda 41143639   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2011 11.3.2011 Zmluva o dielo Štefan Sčensný 41145291   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 11.3.2011 Zmluva o dielo Jozef Dziak 35398281   
Detail Zmluva Dodávateľská 042011 11.3.2011 Zmluva o dodávke PHM AMI-FUEL,s.r.o. 45657548   
Detail Objednávka vyšlá 2011009 11.3.2011 Vytýčenie el.vedienia v MsKS Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 2011010 30.3.2011 Úprava interiéru Domu smútku Elegant Emília Sušková    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/B-VMV-2008 6.4.2011 Dodatok k zmluve o rekonštrukcii meštianskeho domu Baláž Jozef - VMV stavby a obchod 37683497   
Detail Zmluva Dodávateľská 1012011 6.4.2011 zabudovanie a montáž oplotenia Mestského kultúrneho strediska Michal Kober 43240895   
Detail Zmluva Dodávateľská 1032011 6.4.2011 Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 11.4.2011 Zmluva o dielo Michal Dziak-MEPS 43097308   
Detail Faktúra došlá 11014 13.4.2011 Lapače hmyzu Ján Mruk 34918591   
Detail Zmluva Odberateľská 122/2011/II.Q 15.4.2011 Kúpno-predajná zmluva PILEX SLOVAKIA s.r.o. 36042781   
Detail Objednávka 2011021 27.4.2011 Kancelárske potreby Papyrus 31678238   
Nastavenia cookies