Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 110041 3.2.2011 aAktualizácia programov, Stavebný úrad na rok 2011 Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  144.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011011 3.2.2011 Dopravné značenie Dopravné značenie 31599613  178.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290069086 26.1.2018 el. energia msu, dom služieb, VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,746.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002753 3.2.2011 elektrická energia, vrátenie preplatku MsKS Východoslovenská energetika a.s. 36211222  -214.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200106605 18.2.2013 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Faktúra došlá 7238620263 4.5.2016 Faktúra za plyn - 12 b. j. Sládkovičova 376 a Sv. Anny 282 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  510.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/M/2014 9.6.2014 Mandátna zmluva Alena Galbavá   300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 412014 31.12.2014 materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  265.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 24.2.2011 mobil Orange Slovensko, a. s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12023 9.7.2012 Notebook Asus X54C-SX Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM 43257488  348.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311001 3.2.2011 revízia EZS Esprit Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  646.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 217032575 9.1.2018 technik PO a BTS 12/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100000311 9.3.2011 tovar za rodinné prídavky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  80.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110012 3.2.2011 vývoz VOK EKOS, spol. s.r.o. 36168475  281.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206935159 3.2.2011 záloha na plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4,182.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012073 15.11.2012 "Dodávka a osadenie hromozvodu" - Zdravotné stredisko LIVONEC, s. r. o. 31730671  2,798.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150141 30.11.2015 "Regenerácia centrálnej časti mesta " EKO SVIP s.r.o. 36449717  15,056.29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013085 15.4.2013 "Rekonštrukcia hydroizolácie bytu v 16 b. jednotke na ul. Sv. Anny" - zákazka s nízkou hodnotou STOR,s.r.o. 45340161  5,013.78 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21092020 22.9.2020 "Výstavba rekreačno-náučného chodníka Sovia poľana - Etapa II.“ Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160052 14.2.2017 1. Objednávka na spracovanie Projektového zámeru a ŽoNFP


Ing. Zuzana Furčák, Agentúra regionálneho rozvoja PSK   600.00 EUR 
Nastavenia cookies